Sedan början av 80-talet har additiv tillverkning, även känt som 3D printning, haft en exponentiell utveckling. Under det senaste årtiondet har tekniken fått en global utsträckning tack vare stora satsningar från tillverkningsindustrin, nya tillämpningsområden och ökad tillgänglighet för den privata sektorn. Inledningsvis användes tekniken främst som ett snabbare alternativ för framställning av prototyper. Idag 3D printas allt från skräddarsydda knä- och höftimplantat till verktyg, fixturer och reservdelar inom fordonsindustrin och detta är bara början.

Vad är additiv tillverkning?

Additiv tillverkning består av en rad olika tillverkningsmetoder för framställning av fysiska detaljer enligt geometrin från digitala 3D modeller. De olika metoderna bygger på samma princip och till skillnad från skärande bearbetning, där man avverkar material, adderas istället material ett lager åt gången för att uppnå önskad geometri. Detta möjliggör framställningen av komplexa geometrier som inte går att tillverka med andra tillverkningsmetoder.

Produktutveckling med additiv tillverkning.

Kreativitet är en bärande pelare för innovation och additiv tillverkning eliminerar många av de tekniska och ekonomiska begränsningarna som innovatörer måste förhålla sig till.

Från ett tillverkningstekniskt perspektiv ges konstruktören friheten att töja på gränserna och utforska nya idéer och komplexa geometrier som vanligtvis begränsas av konventionell tillverkning. Från ett ekonomiskt perspektiv ges möjligheten att minska utvecklingskostnaden genom korta ledtider samt låga prototyp- och verktygskostnader.

En produkt som består av flera komponenter och kräver flera monteringssteg kan i många fall omkonstrueras för additiv tillverkning. Detta möjliggör förenklad montering i färre steg, en lättare produkt som är mer hållfast och kan 3D-printas i ett enda stycke. Möjligheterna är många och styrs till stor del av innovationsförmågan och ett tänk kring design för additiv tillverkning.

Additiv tillverkning och framtiden.

Idag kan man köpa en desktop 3D-printer och ha den hemma för privat bruk. I den akademiska världen introduceras morgondagens innovatörer till tekniken i ett tidigt

skede. På den medicintekniska fronten sker en kapplöpning för att 3D-printa mänskliga organ. Ingen hade fått alla rätt i att förutse hur internet och mobiltelefoni skulle komma att påverka världen. På samma sätt kan man inte förutse vart additiv tillverkning kommer att landa med sitt fulla potential. Det man kan vara säker på är att den snabba utvecklingen, tillgängligheten och den tidiga exponeringen kommer att revolutionera världen som vi ser den idag.

Additiv tillverkning på Avalon innovation

På Avalon Innovation står vi ständigt inför nya och spännande utmaningar. Detta kräver att vi alltid är uppdaterade med kunskap om det senaste inom tillverkningsteknik. Med fördjupat kunnande inom additiv tillverkning hjälper vi stora och små företag med vägledning och tillämpning för att utforska och hitta nya lösningar. Vårt mål är att vara behjälpliga med allt som berör additiv tillverkning, från grundläggande designfilosofi till utbildning och implementation av egen tillverkning med de olika metoderna.

Om författaren:

Mustafa Rasol, Design Engineer & Project Manager på Avalon Innovation