De senaste tre åren har inneburit en explosionsartad utveckling inom AI-området. Vid det här laget är ChatGPT välkänt för många, och ett stort antal personer har även haft möjlighet att prova på det. ChatGPT har introducerat oss till en ny era av innovation, flexibilitet och effektivitet.

OpenAI – My GPTs

Oavsett om du är programmerare eller inte, finns det ett enormt värde i att kunna skapa en chatbot på bara några minuter, som varje gång du interagerar med den vet exakt vad dess syfte är. Detta har varit ovärderligt för mig vid flera tillfällen. Sedan en tid tillbaka erbjuder OpenAI möjligheten att skapa din egen ChatGPT, förutsatt att du har ett GPT Plus konto. För närvarande kostar ett GPT Plus konto 20 dollar. Ett allmänt exempel kan vara en shoppingassistent som ger tips på maträtter, vilka produkter som behövs för maträtten samt förser dig med receptet. Du behöver bara instruera GPT-enheten en gång om dess syfte, och den kommer att komma ihåg det vid varje interaktion. Ett sådant verktyg kan även integreras med API:er samt hantera filer och besvara frågor om dem. Notera att din GPT är knuten till ChatGPTs plattform, och delning är möjlig endast med andra GPT Plus användare.

OpenAI – Assistants API

Möjligheterna med My GPTs är fantastiska men kan vara begränsade. För de som söker mer avancerade tillämpningar inom sin verksamhet finns OpenAIs Assistent API, som är öppet för allmänheten. Det är inte kostnadsfritt och dess prissättning baseras på användning av tokens. Mer information finns på OpenAIs webbplats. Med detta API kan du integrera AI-funktioner direkt i dina applikationer, webbplatser eller appar, utöva dokumenthantering, initiera funktioner eller tolka kod. Trots vissa begränsningar i betaversionen erbjuder API:t många möjligheter till anpassning och innovation. Tidigare exempel kan även användas här fast ännu bredare. Nu kan du integrera shoppingassistenten till att lägga till och ta bort varor i varukorgen på din e-handelssida efter att den rekommenderade en maträtt.
Utöver vad som är tillgänligt med Assistants APIet så kan du även integrera med OpenAI’s andra produkter såsom Dall-e, Vision och Audio API och säkert mer inom kort.

OpenAI – DALL·E

Dall-e, en AI för bildgenerering, har även väckt stor uppmärksamhet. Genom att kombinera Dall-e med ChatGPT via ett GPT Plus konto har användningsområdena ökat avsevärt. Dall-e kan generera bilder utifrån dina instruktioner, vilket är särskilt användbart för att skapa visuellt material till hemsidor, presentationer eller som placeholders.

OpenAI – Vision

Vision, som ingår i GPT Plus, tillåter AI:n att analysera bilder. Detta är särskilt användbart när du behöver feedback på visuella projekt. Vision kan identifiera och ge förslag på förbättringar gällande textstorlekar, typsnitt, färgsättningar och layout för att öka tydligheten och estetiken i dina arbeten. Ett par extra ögon helt enkelt!

OpenAI – Audio API

Utöver att erbjuda möjligheter för text- och bildgenerering, tillhandahåller OpenAI även ett Audio API. Detta API möjliggör både text-till-tal (Text to Speech, TTS) och tal-till-text (Speech to Text, STT) funktioner. Med tal-till-text kan användare omvandla sitt tal till skriven text, medan text-till-tal gör det möjligt att omvandla skriftlig text till ljud, vilket en syntetiserad röst läser upp. För närvarande erbjuds sex olika röstalternativ, som redan håller hög kvalitet. Liksom ChatGPT stödjer detta API flera olika språk, inklusive svenska. Även om den svenska rösten ibland kan låta något ovanlig, är den en del av API:ets språkutbud. Genom att integrera Audio API i en applikation kan utvecklare inte bara förbättra användarupplevelsen utan även göra tekniken tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Denna översikt är inriktad på enbart OpenAI och visar bara en bråkdel av vad som är möjligt med dagens AI-teknik, och framtiden lovar ännu mer spännande utvecklingar.

Jag har pratat mycket om vad man kan göra inom företaget men jag vill även väldigt kort lyfta hur den kan sätta en sol över privatlivet. Gå hem till ditt barn, barnbarn eller liknande. Ta en bild på en teckning dom ritat och låt Vision APIet granska den, säg till den att skriva en saga som handlar om monstret på bilden, gör nya bilder som reflekterar vad sagan handlar om. Det kommer bli magiskt!

Jag som skriver denna artikel är en mjukvaruutvecklare, ingen skribent. Du som läser detta tänker säkert att ChatGPT har skrivit artikeln och du har inte helt fel. ChatGPT har analyserat artikeln och förbättrat mitt material och det är exakt den typen av hjälp som har och kommer förändra vår värld.

Om författaren:

Annelie Jansson & ChatGPT, Software Developer på Avalon Innovation