Samhällsansvar

Anlita oss

När våra kunder vill anlita oss, anpassar vi alltid upplägget utifrån behovet och formen av samarbetet. Många kunder väljer ingenjörer från Avalon för resurstillsättning till sina projekt onsite och att över 97% av dem vill anlita oss igen är ett tydligt kvitto på att våra medarbetare har väldigt hög kapacitet med rätt kunskap för uppdraget. Det är också riktigt roligt att våra kunder väljer Avalon när de lägger ut sina projekt på extern partner för helhetsåtagande. Vi tror att 50% av vår omsättning snart genereras via projektaffärer med våra beställare.


Vi har två grundläggande leveransmodeller – projektleverans och kompetensleverans.

Utvecklingspartner

Vi har lång erfarenhet av att driva och utföra helhetsåtaganden i vår egen projektorganisation och vi genomför projekt av alla storlekar och i alla faser. Projektformen anpassas alltid efter kundens behov och genom att tillämpa vår projektledningsprocess, i kombination med vår unika innovationsmodell Avalon Innovation Model™, omvandlar vi kundernas affärsmål och användarnas viktigaste behov till effektiva utvecklingsprojekt och tar ett helhetsansvar från start till slut.

Vi har kapacitet att ta ansvar för hela projektet och leveransen. Att på ett effektivt sätt kunna skapa och hantera projektplaner, resurstillsättning, tidplaner, budgetar, risker, avvikelser, är tillsammans med teamets totala förmåga att leverera rätt i projektet, avgörande för hur framgångsrikt projektet blir.

Vårt arbetssätt, kombinerat med vår breda erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar, ger ett bättre resultat till en lägre kostnad på kortare tid. Det kan vara allt ifrån att bygga en testrigg eller utveckla en helt ny tjänst till att undersöka hur en produktportfölj kan utvecklas för att uppfylla framtidens behov.

Med Avalon som er utvecklingspartner får ni ta del av hela vår bredd av spetskompetens, vår unika innovationsmodell och våra djupa insikter om innovation.

Konsulter

Utifrån era aktuella behov tillsätter vi såväl kapacitet som unika specialister till era projekt. Våra seniora affärsutvecklare säkerställer att våra kandidater matchar kravprofilen och i en nära dialog mellan alla parter ser vi till att ha ett riktigt bra samarbete genom hela uppdraget.

Vår geografiska spridning i Skandinavien gör att vi troligtvis har rätt specialister nära kunden och storleken på våra team på varje ort gör att vi kan bidra både i små och stora projekt, med både mindre och större team av specialister. Våra konsulter arbetar enligt kundens planering och projektstyrning. Uppdragen kan utföras antingen på plats hos kunden eller i våra lokaler, oavsett vilket blir vi en naturlig del av teamet och hjälper till att ta våra kunders utvecklingsprojekt i mål.

Mer om Avalon

I mer än 20 år har vi skapat innovativa produkt- och systemlösningar för ledande
teknikbolag. Genom djupa insikter om innovation och ett brett teknikkunnande
hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Läs mer om Avalon Innovation