Tänk er en fjällbjörk. Ödmjuk till sin karaktär. Den är stark men flexibel. Den anpassar sig efter de väderförhållanden som råder och kan böja sig för vinden när så krävs. Samtidigt så står den fast och vägrar slitas upp med rötterna fastän det stormar på fjället.

Att driva projekt är ibland att jämföra med väderförhållandena på ett fjäll. Många gånger är det kontrollerat och lugnt, för att i nästa sekund snabbt blåsa upp till storm. För att likt en fjällbjörk kunna hantera dessa situationer krävs att man är väl förberedd. Det krävs ödmjukhet och erfarenhet men även lika stora delar anpassningsbarhet, flexibilitet och styrka.

Sedan starten -97 har vi inom Avalon drivit mängder med projekt inom vitt skilda branscher och ofta med totalt olika förutsättningar. Att vara verksam inom områden som sträcker sig över multipla teknikområden och marknadssegment kräver inte bara expertkunskap och tydligt ledarskap

utan även väletablerade processer, rutiner och metoder som säkerställer att projekten alltid genomförs på ett sätt som gör att man når de mål som satt upp, i rätt tid och till rätt kostnad.

Ju mer skiftande en projektportfölj är desto större är behoven av flexibla men tydliga processer och enkla men effektiva rutiner. Man måste vara ödmjuk inför de utmaningar man ställs inför och alltid anpassa sig efter situationen men samtidigt hålla fast vid de erfarenhet, rutiner och processer som ger oss möjligheten att vara just anpassningsbara och flexibla.

Avalons Project Management Office säkerställer att de rätta förutsättningarna existerar för att snabbt kunna starta upp ett projekt, genomföras och avslutas på ett bra sätt utan att behöva uppfinna hjulet varje gång.

Om författaren:

Jesper Sjögren, Project Operations Manager på Avalon Innovation