Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs Universitet är en organisation skapad för att öka graden av nyttiggörande av den forskning som bedrivs där.

En forskare vid Göteborgs Universitet, som i sitt arbete odlade celler, hade sett en möjlighet att automatisera en del i cellodlingsprocessen.

Att odla cellerna och förbereda dem för experimenten tar mycket tid och stjäl resurser från själva experimenten och analysen. Forskaren hade fått ett bidrag från FIK för att driva projektet och utveckla sin idé och var nu redo för att implementera sin maskin. FIK behövde stöd i projektet och vände sig till Avalon för att få hjälp med att hantera innovationsprocessen .

Proof of Concept

Det stod tidigt klart att det var en mycket begränsad budget som baserades på bidraget som forskaren fått. Huvudfrågan från uppdragsgivaren var: “Vad är nästa steg och hur tar vi projektet till nästa steg?”. Det bestämdes att arbetet skulle delas upp i arbetspaket och drivas enligt vår innovationsmodell – Avalon Innovation Model ™ .

Arbetspaket 1 bestod i att analysera nuläget och det arbete som utförts, samt att analysera vad som behövde uppnås för att ta projektet till nästa nivå. Resultatet av analysen visade att den maskin som föreslagits inte erbjöd något unikt. Istället var det interfacet mellan maskinen och de odlade cellerna som var det unika. Dessutom tillkom några avgörande insikter. Projektet behövde därför backas tillbaka till ideation-fasen. Det fastställdes också att ett Proof of Concept skulle ta projektet till nästa nivå. En redogörelse för insikterna presenterades tillsammans med en plan för att uppnå målet och därefter initierades Arbetspaket 2. Under ideation-fasen framkom en rad värdefulla idéer som samlades i koncept. Med prototyper av koncepten samt byggnation av en enkel testrigg kunde koncepten provas och jämföras mot varandra. Det vinnande konceptet överträffade förväntningarna jämfört med uppställda kriterier. Vi hjälpte därefter forskaren i arbetet att specificera patentkraven till patentansökan. Vid slutleverans överfördes också rekommendationer baserade på innovation management hur forskaren skulle gå vidare.

Genom att använda Avalon Innovation Model ™ kunde vi med en mycket stram budget få upp projektet på rätt spår. Med ett framgångsrikt Proof of Concept gjorde vi det möjligt för forskaren att lämna in en patentansökan. Det ledde i sin tur att forskaren har kunnat presentera inte bara sin idé utan också ett bevis att den fungerar för potentiella samarbetspartners och investerare. Vi lyfte framgångsrikt innovationen till nästa steg i innovationsprocessen.

”Avalons konsulter gjorde ett mycket bra och grundligt jobb och tog sig an arbetsuppgifterna med stor energi, nyfikenhet och diskussionsvilja. Leveransförmågan har varit on point och jag är jättenöjd med vårt samarbete.”

Camilla Pettersson, Innovationsrådgivare
Göteborgs Universitet

För mer information, kontakta:
Gustav Prejer
070 – 454 37 02

Reachstacker
Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– Produkt- och systemutveckling
– Avalon Innovation Model™
Innovationsledning
Projektledning
Mekanik

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn