Varje dag över hela världen råkar läkare, sjuksköterskor eller andra användare antingen sticka sig själva eller få patientens blod på sig vid insättning av en kateter. Det leder i många fall till att sjukvårdspersonal och patienter dör av infektioner relaterade till sin sjukhusvistelse. Att bli drabbad av ett oavsiktligt nålstick efter inläggning 

av en kateter från en smittad patient är en traumatisk upplevelse för en sjukvårdare. Becton Dickinson ville bidra till ökad säkerhet för sjukhuspersonal och patienter genom att skapa ett hjälpmedel för att minimera blodkontakt. Att hitta en väl fungerande produkt var både brådskande och av yttersta vikt.

Venflon Pro Safety

Användarna, som bestod av både sjuksköterskor och läkare, har oftast lång erfarenhet av att använda den här typen av produkt där man ger access till blodbana. Det var viktigt att formge och utveckla en ny intravenös kateter som gav dem samma taktila känsla och feedback som den tidigare produkten gjort. Det gällde även delar som fanns i deras rutin och hantering av allt från hur man håller i redskapet till införandet och separationen av nålen. Det skulle vara smidigt, enkelt och säkert.

Vi fick förmånen att medverka i framtagningen av design och utveckling av en intravenös kateter med ett nålsticksskydd som stoppar längst fram på nålen efter separation från kataterhuvudet för att förhindra sekundärstick och som minimerar blodstänk. Designen på greppdelen medger flera greppositioner för att tillfredsställa alla olika användares vanor. Resultatet blev den prisbelönta Venflon Pro Safety.

Avalon Innovation har även bidragit till beviljade patent för produkten och det finns idag totalt tio stycken på den. Becton Dickinson har med produkten kraftigt ökat sin produktionsvolym och är marknadsledande med 95% i Skandinavien och 60% globalt. 

“Den produkt som vi har fått fram, med hjälp av den kompetens Avalon Innovation besitter har gjort att vi som ett medicintekniskt globalt bolag kraftigt ökat vår marknadsandel inom segmentet. Detta har därigenom också bidragit till en oerhört viktig faktor, vilket är minskade sjukskrivningar och smittrisk bland patienter och vårdpersonal. Vi är mycket nöjda med att kunna bidra till säkrare arbetsförhållanden för patienter och en viktig yrkesgrupp i samhället.”

Kristoffer Glowacki
Manager R&D, Becton Dickison, 2010-12-01

Reachstacker

Utmärkelser

Venflon för Becton Dickison blev ett framgångsrikt projekt och belönades bland annat med Red Dot “Best of the Best” Design Award  2008

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– Design

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn

Reachstacker 2