Formeln för att skapa världens bästa produkt!” -och varför våra kunder och vi själva anser att detta är den snabbaste och säkraste resan till framgång.

Avalon Innovation firar snart 25 år men vår resa stannar inte där. Vi nöjer oss definitivt inte heller vid vetskapen om att vi sedan flera år troligen är ett av Skandinaviens mest uppskattade konsultbolag inom design och utveckling (enligt vår NKI undersökning 2019, Nöjd Kund Index). Väl värt att berätta är att vi sedan flera år tillbaka har ett långsiktigt samarbete inom projektdrivning och produktutveckling tillsammans med Nolato Medicals Technical Design Center, TDC. Där ingår även Altair Engineering med förträffliga simuleringsverktyg, samt Ariadne Engineering med specialkompetens inom tolerans analyser.

Med våra gemensamma kompetenser kompletterar vi varandra fullt ut i avsikten att bli erkända inte bara för prisbelönad design och smart innovation, utan även för vår sammanvägda kunskap och ett därigenom bredare helhetserbjudande. Vad som är skillnaden mot andra aktörer är att vi erbjuder mer än bara tekniska lösningar. Vi möter på allvar våra kunders affärsbehov på ett genomgripande sätt, både tidigare i processen med allt från affärs och produktmål till idé och koncept ända fram till slutleverans av en färdigproducerad produkt. Ett samarbete med ett avtal och en kontaktpunkt betyder för kunderna att alla involverade parter arbetar mot samma mål. Det finns inga oss och dem, bara en strävan efter att leverera produkten på rätt tid, med rätt funktion, till rätt kvalitet och pris. Många uttrycker att det vi erbjuder är unikt.

Det bästa är att vi tillsammans kan skapa nästan vad som helst med den expertis vi har i form av ytterst kunniga och motiverade medarbetare. En annan mycket viktig parameter är arbetsglädjen, det måste vara kul under tiden eftersom det blir så mycket bättre då. Slutligen behövs uthålligheten och drivet att följa upp allt i minsta detalj. Först därefter går det att genomföra de mest avancerade projekt man överhuvudtaget kan föreställa sig.

SKAPA MEDVETENHET
Vår utvecklingsmodell (Avalon Innovation Model – AIM) innehåller alla de steg och verktyg som behövs för att säkerställa att produkten uppfyller alla de nödvändiga och eventuellt önskvärda behov som identifierats. Modellen består av tre faser, den första fasen är Insight, och det är där vi skapar vår totala medvetenhet kring vad problemet och behoven är, vem är användaren, hur, när, var och varför vill man använda produkten osv. Hela vår kunskap arbetas till stor del fram genom en hel rad av användarundersökningar via VOC-studier (Voice of the Customer) och analyser som sedan sammanfattas i en insiktsrapport. Den andra fasen kallas Ideation, där skapar vi våra idéer och innovationer i en gestaltning baserad på materialet från Insight-fasen. Den tredje fasen, Implementation, är när konceptet slutligen färdigställs och förverkligas till en färdig produkt med ritningar och leverans.

– Det handlar som alltid om att göra sin hemläxa, säger Gert Hanner, industridesigner och Innovation Manager på Avalon Innovation.

– Alla krav och önskemål som överhuvudtaget går att ta reda på identifieras kring produkten med en livscykelanalys (LCA), där allt ifrån kund, användare och myndigheter om hur den ska användas arbetas fram, och det innan ett enda pennstreck ritas på konceptet. Hela teamet behöver komma till insikt och vara överens om alla nödvändiga och önskvärda funktioner som ska integreras i den nya produkten. Allt hänger på hur mycket man vill minimera risk. Ju mer omfattande den första fasen är, desto mer rätt blir det redan från början, berättar Gert.

EN PRODUKT FÖR HEMMABRUK
Framtagningen av en automatisk doseringsapparat för subkutana läkemedel för hemmabruk, kräver expertis inom både industridesign, konstruktion och produktion. Det behövs både bred och djup kompetens för att ta hand om och säkerställa alla de osäkerhetsfaktorer som uppkommer vid all form av produktutveckling, men det gäller i synnerhet inom medicinteknisk utrustning där behov aldrig får lämnas åt slumpen.

En produkt som är tänkt att användas av en slutanvändare i sin typiska hemmiljö och där användaren själv på ett säkert och tillförlitligt sätt, både ska kunna administrera och injicera ett aktivt läkemedel genom huden och in i kroppen under upprepade tillfällen, ställer extremt höga krav. Ingående komponenter måste fungera under hela produktens livslängd. För användaren handlar det verkligen om “världens bästa produkt”, tack vare att man kan vara hemma och genomföra sin behandling istället för att behöva ta sig till sitt sjukhus eller vårdcentral.

ROBUST KONSTRUKTION
För att då skapa “världens bästa produkt” behövs det som heter robust konstruktion. Det är i grunden ett kvalitetssäkringsförfarande och handlar både om att på ett kostnadseffektivt sätt att minimera eventuella kvalitetsbrister så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen, samt att tidigt fånga felen i konstruktionen för att minimera sena ändringar i utvecklingen, och definitivt innan man kommer in i tillverkningsprocessen.

I en utvecklingsprocess är alla beslut direkt avgörande för slutresultatet. Osäkerhetsfaktorer om produkten fungerar efter ett antal år på hyllan kan bero på om man valt rätt godstjocklek och för stunden den aktuella temperatur produkten används i. För att exempelvis förebygga en värmepåverkan och en materialexpansion som följd av en längre tids oavsiktlig exponering i direkt solljus, och på grund av det ökar godstjockleken eller tar ett dyrare och tåligare material ökar såklart kostnaden och produkten blir dyrare. Engångsprodukter inom exempelvis infusionsterapi görs dessutom oftast i mycket stora serier i ett så kallat Virgin material och utan möjligheten att blanda in återvunnen plast. Om man då ökar produktens vikt med ett gram, blir ökningen på en miljon produkter, ett ton! Det blir både en dyrare produkt och ökad miljöbelastning till följd av ett enda dåligt beslut.

– Principerna bakom robust konstruktion bygger på att optimera produktens förmåga att tillåta de variationer som uppstår vid tillverkningen, användningen och miljön där produkten används, berättar Anders Nilsson, som är teknisk fysiker och produktutvecklare på Nolato Medicals Technical Design Center, TDC. Det finns många exempel där man lägger på en säkerhetsmarginal på alla komponenter i produkten, eller där man många år efter att den första versionen har lanserats fortfarande håller på att fila både här och där för att få produkten att fungera optimalt.

– När de behov och krav som Gert berättade om tidigare är identifierade, ser vi att somliga korrelerar med varandra, så det första steget, och det som ger mest valuta för pengarna, är att ta fram en konstruktion som uppfyller dessa krav, säger Anders Nilsson.

BÄTTRE ATT TESTA VIRITUELLT
De krav som är i konflikt med varandra är dock fortfarande kvar och kan vara svåra att lösa. Det finns fyra sätt att hantera dessa svårigheter:

Att strunta i kravkonflikten och hoppas på det bästa.
Att förbjuda konflikten genom att till exempel sätta snävare gränser för användningen.
Att vända kraven till fördelar genom att anpassa konstruktionen.
Att göra som tredje punkten men öka effekten genom att kombinera flera faktorer som ger synergier.

– Självklart är de två sista punkterna så som vi vill arbeta, säger han. Därför strävar vi att i våra projekt avstå från den ­traditionella och för kunden dyra ”trial and error”-­metoden. I stället testar vi virtuellt, genom avancerad datorsimulering, produktens alla egenskaper och funktioner redan innan den är byggd.

– Vi flyger den så att säga redan innan den är byggd, vilket både sänker utvecklingskostnaden och sparar tid, avslutar Anders.

– I tidigare projekt jobbade vi mycket med fysiska modeller och prototyper med så kallad, rapid prototyping under hela konceptutvecklingen och ända fram till verktygstillverkning. Detta för att testa både funktioners gestaltning i handhavande, form och uttryck, samt hur väl ingående delar passar ihop, berättar Gert. Med Avalon Innovations kompetens inom industridesign och konstruktion, och Nolato Medical inom virtual prototyping, kan produktens alla kritiska parametrar inklusive den för tillverkning testas av innan den ens finns i fysisk form. Därmed sparas både viktig tid och kostnad, samtidigt som vi minimerar risk och säkerställer succé. -Det kan helt enkelt inte bli bättre.

– Och som sagt, vår formel för det heter, Better Together!

Om författaren:

Gert Hanner, Senior Industrial Designer & Innovation Manager på Avalon Innovation