Marknadens efterfrågan på kompakta vagnar hade gjort att Brio behövde tänka nytt för att vinna fler marknadsandelar. Fokus låg nu på att ta fram en

helt säker barnvagn i fullstorlek som ihopfälld skulle vara så lite utrymmeskrävande som möjligt. Tack Brio för utmaningen!

Happy happy!

Avalon Innovation gick in i projektet med ett team som bestod av projektledning, design och mekanikkonstruktion. Vi började arbetet med att genomföra en insiktfas för att identifiera de grundläggande krav på en ny barnvagn. Som grund till idégenereringen hade vi slutkundernas behov och krav samt Brios definierade strategiska mål.

Brio var ute efter en funktion där användaren enkelt kunde minimera storleken på vagnen när den var ihopfälld så den lätt kunde stuvas undan. Vårt projektteam tog fram en lösning där man kunde vika in de främre och bakre hjulparen dikt an mot varandra. Genom ett tätt samarbete med prototyptillverkning, tillverkare och leverantörer lyckades teamet besegra svårigheterna med att få fram en lösning som var både kostnadseffektiv och hållbar.

Resultatet blev Brio Happy. Den betydligt smidigare och mer kompakta ihopfällningen medförde klara fördelar för Brio gentemot konkurrenterna. Den nya designen mötte en växande efterfrågan på mer kompakta barnvagnar och fick därigenom helt ny konkurrensfördel.

Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– Design
– Produktutveckling
– Mekanik
– Projektledning

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn

Reachstacker 2