Har du någon gång försökt skapa en ny vana? Eller du kanske har försökt sluta med en annan? Du har kanske försökt äta mer hälsosamt eller röra mer på dig. Det är oftast inte lätt. Även när man har fått råd om just hur mycket och vilken sorts träning man ska göra är det ofta inte lätt att ändra sina vardagsvanor. Så är det också för produktutvecklare när de vill byta till att designa produkter som är mer hållbara (och därför ändra sina designvanor).

Hittills har det mesta av forskningen kring hållbar design fokuserat på vad som skall göras tekniskt inom detta begrepp (alltså liknande råd om hur mycket och ofta man ska göra konditionsträning). Och den här forskningen har behövts och behövs fortfarande. Men den räcker inte. Produktutvecklare behöver också stöd för att komma dit, för att ändra sina vanor (sitt beteende) till hållbar-design-vanor. Därför har man börjat forska om det som kallas för ’den mänskliga sidan av hållbar design’ (the human side of sustainable design) i kontrast till den tekniska sidan.

Jag har forskat inom den mänskliga sidan av hållbar design med särskilt fokus på att stödja beteendeändring och bra beslutsfattning hos produktutvecklare. I min avhandling beskriver jag forskningen som jag och mina kollegor från Blekinge Tekniska Högskola har gjort tillsammans med fyra företag, inklusive Avalon Innovation.

Vi har utvecklat och testat modeller för hur man kan hjälpa produkt- och systemutvecklare med övergången till hållbar design och att fatta beslut på ett bra sätt under övergången. Publiken för avhandlingen är forskare, produktutvecklare samt de som utvecklar stöd för hållbar design.

Med tanke på resultaten från testerna rekommenderar jag att utvecklare av hållbara designverktyg ser implementeringen av sina verktyg som en lärande resa. Resans början ska omfatta små steg som stöds av ledstänger. Sedan när resan fortsätter ökas stegen i storlek samtidigt som stödets omfattning minskar. I synnerhet i början måste processutvecklarna hjälpa resenärer att undvika beslutsproblem som uppstår på grund av att de befinner sig i okänt territorium.

Avalon Innovation samarbetar med Blekinge Tekniska Högskola i ett forskningsprojekt om hur man kan jobbar med hållbar design i Avalons innovationsmodell. En del av projektet var en del av Rachaels doktorsarbete.

Om författaren:

Rachael Gould, Reasercher & University Teacher, Blekinge Tekniska Högskola