Avalon har under ett antal år genomfört flera projekt inom högspänd likström (HVDC) åt en internationell kund som är globalt erkänd för att designa, tillverka och leverera skräddarsydda HVDC-lösningar världen över. Kund erbjuder HVDC-lösningar för ett brett spektrum av applikationer och finns i en rad olika system, inklusive överledning (punkt till punkt), undervatten- eller landkabel samt offshore.

I projekten är Avalons scope att leverera delar av styrsystemet med kontrollfunktioner etc. Under perioden 2016-2018 utvecklade vi skyddssystem och styrsystem för effektorderhantering och kontroll av HVDC kraftöverföring. Det kräver färdigheter i både HVDC och programvara. Avalons omfattning är vanligtvis hela kedjan från kravspecifikation till Factory System Testing.

Project Management Office

Projektleveranserna består av en uppsättning Simulink Block som implementerar önskad kontrollfunktionalitet. Som leverantör har Avalon ansvarat för att ta de block som har utvecklats som en del av referenslösning, integrera dem och konfigurera dem efter behov för att tillhandahålla en projektspecifik lösning. Avalon har även ansvarat för att validera lösningen. Centralt är att säkerställa att Simulink-modulerna överensstämmer med funktionell beskrivning av skyddsfunktionerna.

Genom att erbjuda ett helhetsåtagande och tillhandahålla en kvalitetssäkrad agil projektstyrningsmodell har Avalon genomgående levererat med rätt kvalitet, inom budget och i rätt tid. Detta har gjort att Avalon har fått möjlighet att bedriva flera projekt för kunden. Tack vare implementerade och väl uttestade projektprocesser kan Avalon säkerställa att man i varje steg uppfyller kvalitetskraven i utvecklingen.

Våra projektprocesser syftar till att hjälpa projektledare med vägledning genom hela projektet och de åtgärder som ska vidtas för att slutföra alla de uppgifter som ingår i åtagandet. Genom Avalons projektkontor erbjuds olika metoder och stöd för att hantera problem som kan uppstå under projektets genomförande. Därigenom minimeras risken för att avvikelser inte upptäcks, öppnar för leveranssäkerhet samt att projektet med större sannolikhet levererar inom tid och budget.

För mer information, kontakta:
Dag Lindahl
070 – 454 37 08

2019-02-12

Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– UX-design
Innovationsledning
Projektledning
Systemingenjör
Inbyggda system
Test & verifiering
IoT och cloud

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn