Vi vet hur det är att vara konsult. Men hur ser det ut från andra sidan? Hur är det att samarbeta med Avalon? Vilka parametrar är viktiga för att effektivisera infasningen av konsulter? Vi tog chansen att prata med Andreas Hertzman, Mechanical Engineering- & Tech Writer Manager på MilDef, som samarbetat med Avalon under en tid.

MilDef är en systemintegratör och fullspektrumsleverantör som specialiserar sig på robust IT för militären, regeringen och kritiska infrastruktursektorer. De tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som hjälper till att digitalisera viktiga informationsflöden under de tuffaste förhållandena och mest utmanande miljöerna.

Hej Andreas, berätta lite om dig själv!

Hej! Jag är född och uppväxt i Helsingborg men hade dock en paus från denna härliga stad under mina studieår som jag tillbringade uppe i Karlstad. Väl färdigutbildad hamnade jag i Helsingborg igen och just på MilDef, som mekanikdesigner. Efter 8 år här testade jag vingarna på Axis i Lund i nästan 5 år, med en tjänst som mekanist som sen vidareutvecklades till mech.lead. För snart 5 år sen kom jag tillbaka ”hem” till MilDef och tog då rollen som chef för Mechanics och Techwriters.

Jag bor med min fru Louise och mina två barn Sam och Bob i ett hus på Eskilsminne. Den tid som inte går åt för familjen, något husprojekt eller som fotbollstränare i Eskilminne går till träning, så man håller kroppen i skick för skidåkningen 😊

Andreas Hertzman, Mechanical Engineering- & Tech Writer Manager på MilDef

Vad är viktigast för dig när du sätter ihop ditt projektteam?

Vi har generellt sett fasta projekt-team sammansatta med dom olika disciplinerna; PM, mechanics, techwriter, electronics, SW och verifications här på MilDef. Dessa projektteam är sammansvetsade och väloljade och förändras därför rätt sällan med mer än en disciplin, när någon tex. utvecklas internt, går på föräldraledighet eller liknande. En ny person i ett sådant team kommer ofta väldigt snabbt in i arbetet med hjälp av övriga projektmedlemmar och med stöd från kollegor i samma disciplin.

I mitt mekanik-team försöker jag tänka att där ska finnas en bred kunskapsbas i gruppen, men att individerna gärna har någon spetskompetens. På så vis blir alla självgående i allt grundläggande, samtidigt som man i gruppen har någon man kan få stöd av i vissa mer komplexa uppgifter eller vid corner cases. Vi lägger rätt mycket tid på förbättringsarbete i min grupp i allt från process till verktyg och där kan man också få chansen att spetsa sig ytterligare. Min bild är att förbättringsarbete är något som både individen och företaget vinner på.

Vad värdesätter du mest hos dina samarbetspartners som erbjuder extern kompetens?

Ibland uppstår resursbrist med god framförhållning och då är det såklart enklare att hitta bra vägar fram, men ibland händer något oförutsägbart och då blir det ju tiden till en lösning och flexibiliteten extra viktig. Med Avalon har vi flera gånger lyckats hitta flexibla lösningar på väldigt kort tid och det uppskattar jag.

Vilka kan vara fördelarna med att ta in konsulter i dina utvecklingsprojekt?

Oftast har det för min del handlat om att bemanna vid resursbrist, mer än att vi tagit in konsult för att få in ny kunskap. Så i de fallen har fördelen varit flexibiliteten. Men ofta har ju konsulter också med sig intryck och erfarenheter från flera olika tidigare uppdrag och kan därför komma med nya infallsvinklar på utmaningar, vilket kan vara värdefullt.

Vad är nyckeln för att snabbt få effektivitet i teamen när nya teammedlemmar börjar?

Jag tänker att det är olika parametrar som är viktiga för att optimera effektiviteten in i teamet. Från vår sida ser jag att det är viktigt med väletablerade processer, utförliga interna Work Instructions som beskriver både verktyg och processer, ett väloljat projektteam och ett välmående disciplinteam. Sen utöver det är det självklart viktigt att den nya resursen kommer in med rätt mindset.