I många företag och organisationer som vi har kontakt med och har som kunder, dyker ständigt behovet av positionering inomhus upp. Problemet är att att det idag egentligen inte finns någon bra ekonomiskt genomförbar lösning. När Mälardalens Högskola i Västerås startade ett forskningsprojekt kopplat till Civilingenjörsutbildningen i Robotik, medverkar Avalon Innovation i projektet med kompetens inom Bluetooth.

I slutanvändarledet rör det sig om allt från utrustning i offentliga miljöer och industri till flygplatser. I regel är behovet att kunna hålla koll på var olika typer av mobil utrustning befinner sig. Behoven och affärsmöjligheterna ligger främst i att bättre kunna nyttja dyra apparater. I system som nyttjar positionering kan man enkelt lokalisera och därmed förflytta utrustningen till platser där den behövs utan att vara beroende av uppsamlingsplatser eller att personal “vet” var utrustningen finns. Det är självklart också aktuellt vid olika typer av service och underhållsarbeten då personal som normalt inte använder utrustningen ska söka upp den. Generellt gäller att ju mer utrustning och ju större lokal, desto större behov av positionering.

Teknik

I och med utveckling av Bluetooth finns möjligheten att skapa stora nätverk med enheter som drar väldigt lite energi. Dessutom finns det inbyggd funktionalitet för att avgöra hur bra signalstyrkan är mellan de olika enheterna. I en förstudie av ett forskningsprojekt vid MDH (MDU) försöker

forskare tillsammans med sina samarbetspartners förbättra precisionen för avståndet mellan samtliga enheter genom att nyttja den inbyggda funktionaliteten för kvaliteten av signalstyrkan och att tillämpa AI. Den stora fördelen med denna typ av tillämpning är att det inte behövs speciell utrustning då den indirekta avståndsinformationen kommer som en “biprodukt” vid dataöverföringen, samt att till skillnad från GPS fungerar positioneringen inomhus.

Arbete inom forskningsprojektet

Detta forskningsarbete är ett pilotprojekt inom ramen för robotik och trådlös kommunikation som drivs i MDHs Collaborate Center, ett center som skapat för att forskningen och studenter inom robotik och tillförlitliga system ska komma ännu närmare sina samarbetspartners som t.ex Avalon Innovation, främst för att öka samverkan och kompetensförsörja regionen. Nästa steg är att söka forskningsmedel för kunna tillämpa och testa forskningen i verkliga scenarion. Främst handlar det om att kunna se om denna positioneringsteknik är tillförlitlig, robust och har den precision som krävs för att kunna användas i de miljöer där den behövs idag.

För mer information, kontakta:
Dag Lindahl
070-454 37 08
dag.lindahl@avaloninnovation.com

Om författarna:

Dag Lindahl, Business Manager Project North på Avalon Innovation

Martin Ekström, Ph.D. in Electronics, Programkoordinator Civilingenjörsutbildningen i Robotik på Mälardalens Högskola

Foto: Jonas Billberg