Insikt · mars 2022

Hållbarhetsstudie för små och medelstora företag

Vi är mitt uppe i en omställning där hållbarhet är högst upp på agendan. Aldrig tidigare har mer fokus lagts på miljöfrågor och antalet innovationer i området har mångdubblats. Denna omställning kommer med otroliga möjligheter inom alla branscher. Vi ser nya innovationer som fossilfritt stål, elektriska flygplan och nya sätt att generera energi. Att se klimatomställningen som en möjlighet för sitt företag istället för ett tvång är nyckeln för att lyckas.

Klimatpolitiskt ramverk

Sverige skapade ett klimatpolitisk ramverk år 2017. Detta ramverk består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitisk råd med det övergripande syftet att år 2045 ska Sverige som land inte ha några utsläpp av växthusgaser i atmosfären. För att vi som land ska klara detta krävs det ansträngningar från flera olika parter i samhället. Inte minst från de svenska företagen. De stora svenska företagen med mycket utsläpp av växthusgaser har krav och regler på sig att rapportera och minska sina utsläpp, detta i linje med de klimatmål Sverige har satt upp. Dock tillhör 99,9% av Sveriges företag så kallade små och medelstora företag. Dessa företag hamnar ofta utanför de regelverk som har satts upp kopplat till hållbarhet och därför hänger det på företagets eget intresse att ha ett aktivt miljöarbete.

Beräkna företagets klimatpåverkan

De flesta små och medelstora företagen har ett intresse av att vara mer miljövänliga, men en studie från tillväxtverket visar att det är bara 50% av de små och medelstora företagen som har aktivt miljöarbete. Anledningen till att inte fler har ett aktivt miljöarbete handlar oftast om resurser och kompetens.

I små och medelstora företag är det inte lika vanligt att företaget har en person som är ansvarig för miljöfrågor som också har rätt utbildning som det är i stora företag. Oftast läggs detta ansvar på en i ledningen som inte har den kompetens som krävs. Enligt naturvårdsverket är ett första steg till ett aktivt miljöarbete att beräkna sin klimatpåverkan. På samma sätt som man beräknar sin ekonomiska budget för att se vart investeringar bör göras för att vara mest gynnsamma så bör företag beräkna sin klimatpåverkan för att se vart mest utsläpp sker och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Detta är dock väldigt ovanligt bland små och medelstora företag enligt en studie gjord av forskare i Finland och Spanien. Istället pågår flera antaganden där företag antar att en viss del i deras företag har störst klimatpåverkan och bör därför förändras. Antaganden som leder till att resurser läggs på fel ställen och möjligheter går förlorade.

Var med och bidra till studien

Max Abrahamsson från Linnéuniversitetet gör nu sitt masterarbete tillsammans med Avalon Innovation inom detta område. Arbetet består av en studie där möjligheter och utmaningar för små och medelstora företag att beräkna sin klimatpåverkan undersöks. Målet med arbetet är att utveckla strategier och hjälpmedel för att fler företag ska få en överblick över sin klimatpåverkan och på det sättet minska företagets utsläpp av växthusgaser.

Vill du vara med och bidra till studien så får du gärna svara på vår enkätundersökning om miljöfrågor inom små och medelstora företag. Enkäten är helt anonym och tar ca 10 min att fylla i. Enkäten är öppen till den 12 april.

Klicka här för att komma till enkäten

Om författaren:

Max Abrahamsson, Masterstudent – Innovation genom ekonomi, teknik och design – inriktning teknik på Linnéuniversitetet


Nyhetsbrev


Läs fler artiklar

2022-03-30

Hållbarhetsstudie för små och medelstora företag

Studien är en del av det masterarbete Max Abrahamsson från Linnéuniversitetet gör. Var gärna med och bidra till studien genom att svara på vår enkätundersökning om miljöfrågor inom små och medelstora företag.

Läs hela artikeln

2021-11-24

Vägen till ett framgångsrikt partnerskap

Ett sätt att bygga en stark relation med kunden är att erbjuda nya vägar till samarbete och en sådan väg kan vara att verka som utvecklingspartner. Men vad innebär det och vad är viktigast för att lyckas som utvecklingspartner?

Läs hela artikeln

Följ oss & håll dig uppdaterad.

2022-03-30

Hållbarhetsstudie för små och medelstora företag

Vi är mitt uppe i en omställning där hållbarhet är högst upp på agendan. Aldrig tidigare har mer fokus lagts på miljöfrågor och antalet innovationer i området har mångdubblats. Denna omställning kommer med otroliga möjligheter inom alla branscher. Vi ser nya innovationer som fossilfritt stål, elektriska flygplan och nya sätt att generera energi. Att se klimatomställningen som en möjlighet för sitt företag istället för ett tvång är nyckeln för att lyckas.

Klimatpolitiskt ramverk

Sverige skapade ett klimatpolitisk ramverk år 2017. Detta ramverk består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitisk råd med det övergripande syftet att år 2045 ska Sverige som land inte ha några utsläpp av växthusgaser i atmosfären. För att vi som land ska klara detta krävs det ansträngningar från flera olika parter i samhället. Inte minst från de svenska företagen. De stora svenska företagen med mycket utsläpp av växthusgaser har krav och regler på sig att rapportera och minska sina utsläpp, detta i linje med de klimatmål Sverige har satt upp. Dock tillhör 99,9% av Sveriges företag så kallade små och medelstora företag. Dessa företag hamnar ofta utanför de regelverk som har satts upp kopplat till hållbarhet och därför hänger det på företagets eget intresse att ha ett aktivt miljöarbete.

Beräkna företagets klimatpåverkan

De flesta små och medelstora företagen har ett intresse av att vara mer miljövänliga, men en studie från tillväxtverket visar att det är bara 50% av de små och medelstora företagen som har aktivt miljöarbete. Anledningen till att inte fler har ett aktivt miljöarbete handlar oftast om resurser och kompetens.

I små och medelstora företag är det inte lika vanligt att företaget har en person som är ansvarig för miljöfrågor som också har rätt utbildning som det är i stora företag. Oftast läggs detta ansvar på en i ledningen som inte har den kompetens som krävs. Enligt naturvårdsverket är ett första steg till ett aktivt miljöarbete att beräkna sin klimatpåverkan. På samma sätt som man beräknar sin ekonomiska budget för att se vart investeringar bör göras för att vara mest gynnsamma så bör företag beräkna sin klimatpåverkan för att se vart mest utsläpp sker och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Detta är dock väldigt ovanligt bland små och medelstora företag enligt en studie gjord av forskare i Finland och Spanien. Istället pågår flera antaganden där företag antar att en viss del i deras företag har störst klimatpåverkan och bör därför förändras. Antaganden som leder till att resurser läggs på fel ställen och möjligheter går förlorade.

Var med och bidra till studien

Max Abrahamsson från Linnéuniversitetet gör nu sitt masterarbete tillsammans med Avalon Innovation inom detta område. Arbetet består av en studie där möjligheter och utmaningar för små och medelstora företag att beräkna sin klimatpåverkan undersöks. Målet med arbetet är att utveckla strategier och hjälpmedel för att fler företag ska få en överblick över sin klimatpåverkan och på det sättet minska företagets utsläpp av växthusgaser.

Vill du vara med och bidra till studien så får du gärna svara på vår enkätundersökning om miljöfrågor inom små och medelstora företag. Enkäten är helt anonym och tar ca 10 min att fylla i. Enkäten är öppen till den 12 april.

Klicka här för att komma till enkäten

Om författaren:

Max Abrahamsson, Masterstudent – Innovation genom ekonomi, teknik och design – inriktning teknik på Linnéuniversitetet


Nyhetsbrev


Läs fler nyheter

2022-04-04

Vi presenterar Anders Sandwång som Business Director South

Avalon Innovation expanderar och det känns riktigt kul att välkomna Anders till oss i en nyckelroll i vår företagsledning,

Läs hela artikeln

2022-03-30

Hållbarhetsstudie för små och medelstora företag

Studien är en del av det masterarbete Max Abrahamsson från Linnéuniversitetet gör. Var gärna med och bidra till studien genom att svara på vår enkätundersökning om miljöfrågor inom små och medelstora företag.

Läs hela artikeln

Följ oss & håll dig uppdaterad.