Avalon Innovation går in som huvudpartner på HETCH i Helsingborg tillsammans med bolag som Wihlborgs, Resurs Bank, SUP46, Helsingborgs stad, Edument, Future IT, AWA och RosholmDell.

HETCH tillhandahåller ett ekosystem för att öka innovationen bland etablerade bolag och skapa rätt förutsättningar för nystartade företag att bli framgångsrika aktörer. HETCH erbjuder, tillsammans med partners tillgång till accelerator, startup-community, flexibla arbetsplatser, koppling till utbildning och forskning, affärsrådgivare, investerare och ett supporterande nätverk.

HETCH har till syfte att värna för att fler nya tech-bolag etablerar sig i staden och stötta etablerade aktörer för en fortsatt tillväxt genom innovation. För att skapa fördelaktiga förutsättningar har HETCH skapat ett stöttande nätverk med strategiska partners. HETCH är ett ekosystem och ett samarbetsprojekt mellan Helsingborgs stad, Region och näringsliv.

Avalon har en väldigt hög ingenjörs-kapacitet och jobbar idag med flertalet spännande innovationscase. Vi ser det som en perfekt match att kunna erbjuda vårt startup-community ytterligare kompetens samt bredda vårt erbjudande inom nya områden. Så vi är väldigt glada att välkomna Avalon som main partner till HETCH” säger David Sträng Nilsson, vd på HETCH

“Att vi på Avalon Innovation nu går in som en av HETCH huvudpartners känns riktigt bra på flera plan. Helsingborg är en stad som verkligen satsar på digitala och hållbara innovationer i fokus och här kan vi på Avalon Innovation bidra med vår kunskap. Vi har ett tydligt fokus i att utveckla innovativa produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad. Genom djupa insikter om marknads- och datadriven innovation, en skarp förmåga att driva komplexa projekt och ett djupt teknikkunnande hjälper vi våra kunder att möta framtiden. Att nu dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter via detta partnerskap kommer förhoppningsvis leda till nya innovationer i regionen” säger Helene Högberg, vd på Avalon Innovation.