Hur kan vi säkerställa att vi kommer skapa framgångsrik innovation och succé med vårt kommande koncept? Vi har tidigare sagt att rätt insiktsarbete är nyckeln till framgångsrik innovation och att om man tvingas till insikt när lösningen är i slutfasen av sin utveckling medför detta betydligt högre kostnader både i tid och resurser än om det görs i ett tidigt och strategiskt skede. Avalon Innovations mångåriga erfarenhet av kundprojekt visar att ju mer vi ökar våra förståelseskapande insikter om användarnas kända och okända behov, desto bättre möjligheter får vi till kraftfulla och succéskapande innovationer, både på bredd och djup.

Med vår innovationsmodell – Avalon Innovation Model – och insight-fas söker vi tidigt svaren på “-Vad?” och “-Varför?”.  Först därefter är det dags att ta reda på -“Hur?” och det gör vi under “Ideation”.

Vi lever i en värld där tempot är högt och utvecklingen går snabbare än någonsin från ursprungliga idéer till färdiga lösningar. Förmågan att ständigt reagera, kreera och leverera är helt avgörande för framgång redan idag och än mer i framtiden.

Vinnare är i slutändan de företag som skapar sig total insikt genom att fokusera på kunskapsinhämtning om de primära och sekundära användarnas behov och önskemål från början till slut. Denna proaktivt skapade medvetenhet och insikt används sedan för att styra idéskapandet fram till rätt koncept. På detta sätt minimerar vi risk för våra kunder för att satsa på fel behov, för fel användare och vid fel tillfälle. Istället gör vi allt rätt från början till slut.

Den kreativa fasen “Ideation”, handlar om att skapa framtidens lösningar för det som verkligen betyder något och som skapar ett positivt begär. När idé, användbarhet och design möts i ett gemensamt kreativt sökande efter rätt koncept överträffar vi oftast målen. Det är så vi på Avalon Innovation dagligen skapar innovationer med mervärde för miljoner människor i Skandinavien och över hela världen.

Vill du veta mer om vår innovationsmodell? Klicka in här!

Om författaren:

Gert Hanner, Innovation Management Specialist & Industrial Designer på  Avalon Innovation