Genom åren har vi sett att många företag olyckligt skyndar sig igenom förstudier i sina utvecklingsprojekt eller menar att den inte behövs. Vår erfarenhet säger att rätt insiktsarbete är nyckeln till en framgångsrik lösning. Det blir alltid dyrare att komma till insikt när lösningen är implementerad, än i ett tidigt strategiskt skede.

Vi anser att varje projekt ska inledas med två enkla frågor – vad och varför? Vi definierar därefter tydliga projekt-, effekt- och produktmål och har en väl beprövad strategi för att skapa förutsättningar för att uppnå dem.

Att bygga kunskap om dagens användare, konkurrenter och marknad är avgörande för framgång på kort sikt. Att förstå var användarna kommer vara och vad de behöver i framtiden är hemligheten för att bygga långsiktigt försprång. Förståelse för, och insikt om, produktens/tjänstens/upplevelsens framtid är den mest kraftfulla utgångspunkten för framgångsrik innovationsutveckling.

Med affärsmål och specifika intressenter i fokus spårar och viktar vi morgondagens mest otillfredsställda behov. Målet är att uppnå rätt kunskap om de viktigaste utmaningarna (kopplade till affärsmålen) och bygga en tydlig plattform för att generera nya och unika värden. Rätt insikt är ett projekts allra viktigaste framgångsfaktor – alltid.

För mer information, kontakta:
gert.hanner@avaloninnovation.com

Om författaren:

Helene Högberg, Operations Director på Avalon Innovation