2018-06-19

Nu är vi en del av IoT Sverige

Idag blev Avalon Innovation en av parterna till IoT Sverige som finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Vinnova står för IoT Sveriges finansiering, men programmets inriktning styrs av parterna, som väljer styrelsen och sätter ramar för verksamheten på partstämman. Parterna är organisationer med verksamhet i Sverige, exempelvis företag, myndigheter, universitet och högskola, kommun och landsting, branschorganisationer som har en verksamhet inom IoT-området.

Vi är både stolta och glada över möjligheten att vara med i det viktiga arbetet som IoT Sverige gör och ser fram emot en spännande framtid.

Don’t forget to share this on Facebook and LinkedIn

Avalons projektaffär växer så det knakar!

2022-11-01|

Nu tar vi ytterligare steg för att möta marknadens behov

Emil Hillung tillträder rollen som Business Director North

2022-09-01|

Det innebär övergripande affärsansvar för halva vår omsättning fördelat på Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Matthias Bjerkesjö Braakman tillträder rollen som Lead – Strategic Growth, Insight & Design

2022-08-30|

Rollen är helt ny i bolaget och innebär ett strategisk arbete för utvecklandet av vår insats inom tidiga faser i våra projekt och vår roll som designer hos våra kunder.

Klimatfrågor för små och medelstora företag

2022-05-19|

Ett examensarbete av Max Abrahamsson för att hjälpa små och medelstora företag att beräkna sin miljöpåverkan


Nyhetsbrev


Läs fler nyheter

2022-09-01

Emil Hillung tillträder rollen som Business Director North

Det innebär övergripande affärsansvar för halva vår omsättning fördelat på Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Läs hela artikeln

2022-08-30

Matthias Bjerkesjö Braakman tillträder rollen som Lead – Strategic Growth, Insight & Design

Rollen är helt ny i bolaget och innebär ett strategisk arbete för utvecklandet av vår insats inom tidiga faser i våra projekt och vår roll som designer hos våra kunder.

Läs hela artikeln

Följ oss & håll dig uppdaterad.