Sabina Johansson har utsetts till ny Chief Financial Officer på Avalon Innovation. Datum för tillträde är 1 oktober 2020. Sabina Johansson efterträder Emelie Gustafsson som kommer finnas kvar i en rådgivande roll på koncernnivå. Sabina Johansson har sedan 2017 arbetat som controller och IT-chef i Avalon Innovation.

Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med hela vårt team. Min tjänst som CFO kommer innebära utveckling av nyckeltal för att stärka den strategiska och finansiella verksamheten. Att få kombinera de mer traditionella ansvarsområdena som bolagsrapportering och resultathantering med en strategisk roll, där jag kommer vara med och utveckla bolagets strategier ihop med ledarna och länka dessa med genomförandet för att kunna leverera på de definierade målen, ska bli riktigt utvecklande. Våra strategier blir ju verkningslösa om de inte förankras i hela organisationen och med en ökad prioritering, tydlighet och uppföljning kommer vi få ett bättre fokus på det operativa arbetet”. säger Sabina Johansson.

I rollen som VD är det helt avgörande att jobba nära bolagets CFO som är en ovärderlig rådgivare. Sabina kommer att fokusera på att omvandla data till insikt och använda insikterna i skapandet av nya strategier tillsammans med ledningen. Dessa strategier ska utvecklas utifrån omvärldsbevakning, smart planering, budgetarbete, ekonomisk resultathantering och resultera i utvecklingen av vår affärsförmåga. I praktiken innebär detta att Sabina ska skilja på värdeskapande projekt och rutiner från resurskrävande och irrelevanta projekt och rutiner som inte bidrar till företagets strategiska agenda samt ge organisationen avgörande rådgivning. Jag kan inte tänka mig bättre person för rollen som CFO på Avalon Innovation. Sabina är skarp, rak, ärlig och enormt effektiv. Under de kommande åren skall vi fortsätta utveckla bolaget och säkerställa en hållbar omsättningsökning och en accelererande resultatförflyttning” säger Helene Högberg, VD på Avalon Innovation.