REFERENS ·

Från kostnad per truck till intäkt per lyft

Kalmar Global är världsledare inom utveckling av gaffeltruckar och truckar för containerlyft. För att övertyga sina kunder om att det är prestandamässigt och ekonomiskt fördelaktigt att 

köra en “Kalmar” över tid, behöver de kunna visa vilka unika mervärden kunden får genom att välja deras maskiner. Avalon Innovation fick förtroendet att, utifrån Avalon Innovation Model™, ta sig an utmaningen.

Total Cost of Ownership

Under insiktsfasen stod det klart att vi identifierat helt nya krav och önskemål utifrån dåvarande försäljningssätt och vi la vårt fulla fokus på de behov med störst innovationspotential. Det viktigaste behovet att ta reda på blev – vad kostar ett lyft?

Projektet övergick i ett digitaliserings/ IoT-projekt med syfte att bygga en Total Cost of Ownership Calculator som hjälper Kalmars reachstacker-kunder att på ett helt nytt sätt fatta rätt beslut om vilka maskiner som ger högst avkastning på investeringen. Tack vare bland annat realtidsdata via maskinernas sensorer, uppgifter från prislistor samt innovativa och komplexa formler för bränsleförbrukning, kunde vi med enkla uppställningar i ett säljverktyg generera konkreta förslag i text och grafer som tydligt hjälper kunderna att göra de bästa affärerna. Vi designade, utvecklade och implementerade en riktig kalkylator för total ägandekostnad som genererar en kostnad per lyft/år/ton inklusive allt, oavsett truckmodell, tillbehör, typ av ägande, körsituation och ålder på trucken.

Resultatet blev en omfattande konfigurator där slutkunden live kan vara med och jämföra modeller, få en helhetsbild av de olika delarna av den totala driftskostnaden, få en förståelse över sin produktivitet och framtida behovsbild.

Med rätt och tydligt sammanställd information till rätt mottagare uppstår helt nya affärsmöjligheter för båda parter.

För mer information, kontakta:
Helene Högberg
070 – 454 37 73

Reachstacker 2
Reachstacker

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– User Experience
Informationsdesign
Innovation Management
Projektledning
Systemutveckling
IoT och Digitalisering

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn

Nyheter & insikter relaterade till projektet


Just nu finns det inga relaterade nyheter eller insikter kopplade till Från kostnad per truck till intäkt per lyft

Följ oss & håll dig uppdaterad.