Tadarsa Logistics i Spanien behövde hantera ca 40 meter långa rörsektioner på 260 ton vardera till en ny generation vindkraft som skulle stå till havs. Den dåvarande största reachstackern kunde ta 103

ton och var därmed för svag för att kunna lyfta ombord rören på båtarna. En ny världsmästare behövde utvecklas och de gav uppdraget till Kalmar.

Super Gloria

Tiden från förstudie till leverans var endast nio månader, det innebar att effektiviteten och kompetensen i projektet behövde vara på plats omgående. Avalon Innovations ingenjörer har sedan tidigare erfarenhet av Kalmars maskiner och kunde direkt gå in och stärka det interna teamet i arbetet med att konstruera maskinerna. Resursförstärkningen från vår sida bestod främst av installation av delfunktioner i maskinen som t.ex motorvärmare till hela elsystemet, motorinstallation samt mekanisk konstruktion. Förstudien satte igång under januari 2015, ritning och konstruktion startade i april och maskinen lanserades i slutet av september samma år.

Resultatet blev DRG1300-92ZX, eller Super Gloria som den kallas. Super Gloria är den största reachstacker som någonsin byggts med kapacitet att lyfta otroliga 130 ton. Det är världsrekord!

Eftersom det var väldigt kort projekttid, med allt från förstudie till lansering av färdig produkt på endast nio månader, så krävdes det en hel del resurser. Vi har tidigare jobbat med Avalon Innovation som resursförstärkare och är väldigt nöjda med vårt samarbete och deras kompetens inom konstruktion och mekanik.”

Per-Erik Johansson
Kalmar

Reachstacker

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

Produktutveckling
Mekanik

Glöm inte att dela på Facebook och LinkedIn

Reachstacker
Reachstacker 2