Under våren har Max Abrahamsson gjort sitt examensarbete i samarbete med oss på Avalon. Max är utbildad maskiningenjör med inriktning mot produktutveckling. Han beskriver sig själv som en riktig problemlösare och har kompletterat sin utbildning med en master inom innovation. Under examensarbetet har han genom analys av olika företags insatser inom hållbarhet samt tidigare extern forskning och undersökningar, undersökt verktyg som kan hjälpa små och medelstora företag att beräkna sin miljöpåverkan genom tydliga faktorer och mätvärden. Verktygen ska kunna appliceras på 3 nivåer: individnivå, kontorsnivå och bolagsnivå, för att tydliggöra vilka aktiviteter inom bolaget som har störst miljöpåverkan. Vi har pratat med Max om “falskt klimatarbete”, greenwashing och hur man enklast kommer igång med sitt hållbarhetsarbete.

Hej Max! Varför valde du ämnet hållbarhet?

Miljö och hållbarhet är väldigt viktigt, på tapeten och har stor förbättringspotential. Alla har en viss påverkan på klimatet, men det är bara de stora företagen som regleras i sin klimatpåverkan. Små och medelstora företag, däremot, får styra sitt arbete fritt efter intresse. De utgör 99,9 procent av Sveriges företag. Därför ville jag undersöka små och medelstora företags möjligheter att mäta sin klimatpåverkan.

Att mäta rätt saker är centralt i din studie – varför är det så viktigt?

Att mäta klimatpåverkan på ett korrekt sätt är viktigt för att vidta rätt åtgärder. Om du har fakta svart på vitt – så här mycket mindre påverkan skulle vi ha haft på klimatet om vi hade cyklat i stället för att åka bil – då kan vi följa upp målen och se resultat. Alla vill ha realistiska mål att jobba mot.

Min hypotes är att det finns många företag som antar vad som är deras största klimatpåverkan är och jobbar med det, medan det inte alls är deras största påverkan. Det blir som ett falskt klimatarbete och kan hindra företaget att göra det rätta åtgärderna istället.

Hur har du arbetat vidare med den hypotesen?

Jag har gjort en undersökning hos 27 företag varav 22 är små eller medelstora. Avalon är ett av dessa. Företagen fick frågor om huruvida de hade mätt sin klimatpåverkan eller inte samt vad anledningen till detta är. Resultatet visade att 4 av 5 stora företag hade mätt sin klimatpåverkan men bara 2 av 22 små och medelstora företag hade mätt.

Analysen visade också att anledningen till att små och medelstora företag inte beräknat sin klimatpåverkan är för att de saknar resurser, kompetens och data.

Varför tror du att så få små och medelstora företag mäter sitt klimatavtryck?

Det finns inte kompetens och resurser. I stora företag finns miljöexperter som jobbar med hur företaget kan minska sina utsläpp. I små och medelstora företag finns ingen person som har den utbildningen och frågan placeras då hos någon som saknar kompetens. Personen kanske också har en annan huvudsaklig roll och därför saknar tid. Det säger sig själv att det lätt blir fel i mätningar om kompetensen och tiden saknas.

Företag ser ofta klimatfrågan som en kostnad och sällan som en möjlighet. Klimatarbetet är inte bara en kostnad och extra jobb – det är en stor möjlighet också. Det är ett stort tips till företag att haka på möjligheten att bli en ledare i sin bransch eller nisch. Det är också viktigt att vi motiverar oss själva att göra det vi kan, i stället för att bli uppgivna.

Hur går det till att mäta ett företags klimatpåverkan?

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) är den vedertagna och mest vanliga metoden för att mäta ett företags klimatpåverkan. Den består av tre “scope” – alltså tre nivåer av klimatpåverkan.

– SCOPE 1 avser den direkta påverkan på miljön genom egna fordon, fabriker och allt annat som kontrolleras av företaget.
– SCOPE 2 innefattar de utsläppen som sker på grund av el och värme som företaget köper in
– SCOPE 3 visar företagets indirekta påverkan på klimatet. Indirekt klimatpåverkan kommer till exempel från affärsresor där medarbetarna inte använder företagets fordon, pendling, avfallshantering eller genom kundens användande av företagets produkt. Scope 3 utgör en stor del av utsläppen för många företag men blir tyvärr förbisedd eftersom det är utmanande att mäta och åtgärda.

Vad har du för tips på åtgärder som företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan?

Börja med att mäta företagets klimatpåverkan. Då får man svart på vitt var utsläppen sker och i vilken mängd.

Det är också viktigt att sprida information och motivera kollegorna till att göra skillnad utifrån den situation ni befinner er i. Räkna varje åtgärd som en vinst i stället för att tänka “varför ska vi äta vegetariskt medan Kina fortfarande bygger kolkraftverk?”. Alla måste jobba framåt.

Tänk på att inte vidta åtgärder bara för att framställa företaget i bättre dager, så kallad greenwashing. Det är kontraproduktivt för övriga företag som faktiskt kämpar för att göra en skillnad för klimatet.

Några konkreta tips för att minska företagets klimatpåverkan

– Utforska möjligheterna med digitala möten i stället för att flyga eller åka bil.
– Om ni måste resa – öka användandet av kollektivtrafik och regionaltåg.
– Servera vegetarisk mat vid event och konferenser.

Vi människor lockas dagligen av bekväma, enkla eller billiga val som sällan är det bästa för klimatet. Vad har du för tips för att vi ska kunna ta oss ur bekvämligheten och fatta positiva beslut?

Ta allt i steg: Ta bussen en dag i veckan till en början och öka sedan successivt antalet dagar. Ta hela tiden ett steg framåt inom alla områden istället för att riskera att förändringen inte blir av alls. Om du ska öva inför ett marathon behöver du öka sträckan och tempot successivt, inte åstadkomma allt på första träningspasset.
Sätt egna mål och gör din egen klimatberäkning. Det finns många hemsidor och verktyg för att mäta klimatpåverkan. T.ex Naturvårdsverket och Climate Hero.

Vad har du för tips till studenter som står inför sitt ex-jobb?

Ett misstag många gör är att genomföra en studie inom ett område som ett företag önskar i stället för vad studenten vill. Det var en stor del av varför jag valde inriktning – Helene frågade “vad vill du göra?” och det uppskattar jag. Den frågan tycker jag alla företag ska ställa till sina ex-jobbare för att optimera samarbetet och resultatet.

Tusen tack Max för ditt examensarbete och de initiativ som du har startat hos oss på Avalon för att vi ska bli ännu mer hållbara!

Under våren har Max Abrahamsson gjort sitt examensarbete i samarbete med oss på Avalon. Max är utbildad maskiningenjör med inriktning mot produktutveckling. Han beskriver sig själv som en riktig problemlösare och har kompletterat sin utbildning med en master inom innovation. Under examensarbetet har han genom analys av olika företags insatser inom hållbarhet samt tidigare extern forskning och undersökningar, undersökt verktyg som kan hjälpa små och medelstora företag att beräkna sin miljöpåverkan genom tydliga faktorer och mätvärden. Verktygen ska kunna appliceras på 3 nivåer: individnivå, kontorsnivå och bolagsnivå, för att tydliggöra vilka aktiviteter inom bolaget som har störst miljöpåverkan. Vi har pratat med Max om “falskt klimatarbete”, greenwashing och hur man enklast kommer igång med sitt hållbarhetsarbete.

Hej Max! Varför valde du ämnet hållbarhet?

Miljö och hållbarhet är väldigt viktigt, på tapeten och har stor förbättringspotential. Alla har en viss påverkan på klimatet, men det är bara de stora företagen som regleras i sin klimatpåverkan. Små och medelstora företag, däremot, får styra sitt arbete fritt efter intresse. De utgör 99,9 procent av Sveriges företag. Därför ville jag undersöka små och medelstora företags möjligheter att mäta sin klimatpåverkan.

Att mäta rätt saker är centralt i din studie – varför är det så viktigt?

Att mäta klimatpåverkan på ett korrekt sätt är viktigt för att vidta rätt åtgärder. Om du har fakta svart på vitt – så här mycket mindre påverkan skulle vi ha haft på klimatet om vi hade cyklat i stället för att åka bil – då kan vi följa upp målen och se resultat. Alla vill ha realistiska mål att jobba mot.

Min hypotes är att det finns många företag som antar vad som är deras största klimatpåverkan är och jobbar med det, medan det inte alls är deras största påverkan. Det blir som ett falskt klimatarbete och kan hindra företaget att göra det rätta åtgärderna istället.

Hur har du arbetat vidare med den hypotesen?

Jag har gjort en undersökning hos 27 företag varav 22 är små eller medelstora. Avalon är ett av dessa. Företagen fick frågor om huruvida de hade mätt sin klimatpåverkan eller inte samt vad anledningen till detta är. Resultatet visade att 4 av 5 stora företag hade mätt sin klimatpåverkan men bara 2 av 22 små och medelstora företag hade mätt.

Analysen visade också att anledningen till att små och medelstora företag inte beräknat sin klimatpåverkan är för att de saknar resurser, kompetens och data.

Varför tror du att så få små och medelstora företag mäter sitt klimatavtryck?

Det finns inte kompetens och resurser. I stora företag finns miljöexperter som jobbar med hur företaget kan minska sina utsläpp. I små och medelstora företag finns ingen person som har den utbildningen och frågan placeras då hos någon som saknar kompetens. Personen kanske också har en annan huvudsaklig roll och därför saknar tid. Det säger sig själv att det lätt blir fel i mätningar om kompetensen och tiden saknas.

Företag ser ofta klimatfrågan som en kostnad och sällan som en möjlighet. Klimatarbetet är inte bara en kostnad och extra jobb – det är en stor möjlighet också. Det är ett stort tips till företag att haka på möjligheten att bli en ledare i sin bransch eller nisch. Det är också viktigt att vi motiverar oss själva att göra det vi kan, i stället för att bli uppgivna.

Hur går det till att mäta ett företags klimatpåverkan?

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) är den vedertagna och mest vanliga metoden för att mäta ett företags klimatpåverkan. Den består av tre “scope” – alltså tre nivåer av klimatpåverkan.

– SCOPE 1 avser den direkta påverkan på miljön genom egna fordon, fabriker och allt annat som kontrolleras av företaget.
– SCOPE 2 innefattar de utsläppen som sker på grund av el och värme som företaget köper in
– SCOPE 3 visar företagets indirekta påverkan på klimatet. Indirekt klimatpåverkan kommer till exempel från affärsresor där medarbetarna inte använder företagets fordon, pendling, avfallshantering eller genom kundens användande av företagets produkt. Scope 3 utgör en stor del av utsläppen för många företag men blir tyvärr förbisedd eftersom det är utmanande att mäta och åtgärda.

Vad har du för tips på åtgärder som företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan?

Börja med att mäta företagets klimatpåverkan. Då får man svart på vitt var utsläppen sker och i vilken mängd.

Det är också viktigt att sprida information och motivera kollegorna till att göra skillnad utifrån den situation ni befinner er i. Räkna varje åtgärd som en vinst i stället för att tänka “varför ska vi äta vegetariskt medan Kina fortfarande bygger kolkraftverk?”. Alla måste jobba framåt.

Tänk på att inte vidta åtgärder bara för att framställa företaget i bättre dager, så kallad greenwashing. Det är kontraproduktivt för övriga företag som faktiskt kämpar för att göra en skillnad för klimatet.

Några konkreta tips för att minska företagets klimatpåverkan

– Utforska möjligheterna med digitala möten i stället för att flyga eller åka bil.
– Om ni måste resa – öka användandet av kollektivtrafik och regionaltåg.
– Servera vegetarisk mat vid event och konferenser.

Vi människor lockas dagligen av bekväma, enkla eller billiga val som sällan är det bästa för klimatet. Vad har du för tips för att vi ska kunna ta oss ur bekvämligheten och fatta positiva beslut?

Ta allt i steg: Ta bussen en dag i veckan till en början och öka sedan successivt antalet dagar. Ta hela tiden ett steg framåt inom alla områden istället för att riskera att förändringen inte blir av alls. Om du ska öva inför ett marathon behöver du öka sträckan och tempot successivt, inte åstadkomma allt på första träningspasset.
Sätt egna mål och gör din egen klimatberäkning. Det finns många hemsidor och verktyg för att mäta klimatpåverkan. T.ex Naturvårdsverket och Climate Hero.

Vad har du för tips till studenter som står inför sitt ex-jobb?

Ett misstag många gör är att genomföra en studie inom ett område som ett företag önskar i stället för vad studenten vill. Det var en stor del av varför jag valde inriktning – Helene frågade “vad vill du göra?” och det uppskattar jag. Den frågan tycker jag alla företag ska ställa till sina ex-jobbare för att optimera samarbetet och resultatet.

Tusen tack Max för ditt examensarbete och de initiativ som du har startat hos oss på Avalon för att vi ska bli ännu mer hållbara!

Intervjun utfördes av:

Anna Wärdell, Talent Aquisition Specialist på Avalon Innnovation