Våra kompetenser

Vi har kompetens i alla delar av produkt- och systemutvecklingscykeln. Varje utmaning kräver sitt unika team, från strategi till lansering har vi olika kompetenser som samverkar för att säkerställa rätt leverans – varje gång.

Projektledning

Vi tillför ett stort värde i projekt, genom att framgångsrikt både leda och motivera projektmedlemmar mot uppsatta mål och de utmaningar ett team alltid ställs inför.

Leda, motivera och leverera

 • Erfarenhet från olika branscher vilket ger rätt förutsättningar att snabbt sätta sig in i era utmaningar
 • Effektiva sätt att skapa och hantera projektplaner, resurstillsättning, tidplaner, budgetar, risker och avvikelser
 • Maximerad output genom att konsekvent driva projektet mot uppsatta PEP* mål
 • Rutiner för projektrapportering och uppföljning
 • Vana att hantera olika projektmodeller och tillsammans med vår egna projektledningsprocess, har vi alla förutsättningar för att lyckas med era utmaningar
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Industridesign

Våra rutinerade industridesigners har djup och bred erfarenhet av att formge produkter. Med hjälp av Avalon Innovation Model™ ser vi till att produkten uppfyller samtliga krav från alla intressenter.

Skapa rätt produkt för rätt användare

 • Konceptframtagning utifrån AIM™ (Insight & Ideate)
 • Formgivning
 • Trender och utveckling inom design, material och form
 • Designstrategi och utveckling av design guidelines
 • Produktions- och tillverkningskompetens
 • Deltar i samt stödjer individer och projektteam för effektiva arbetsflöden
 • Visualisering – Skisser, renderingar och prototypframtagning
 • Framtagning av designdokumentation och presentationsmaterial
 • Facilitera och genomföra workshops, presentation av information mm.
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Mekanik

Vi hjälper er med konstruktionstjänster av komplexa produkter och system. Oavsett om det gäller konsumentprodukt, industriapplikation eller anläggning så har vi erfarenhet. Genom att utmana gamla sanningar skapar vi framtidens produkter, alltid i kombination av hållbar utveckling och optimal tillverkningskostnad.

Från finmekanik till tung konstruktion

 • Produktutveckling, mekanik- och maskinkonstruktion. systemdesign för mekanik, materialval, tillverkningsmetoder, rörelsemekanik och prototypframtagning
 • Svetsade och kapslade konstruktioner, additiv tillverkning, gjutgods och plast
 • Modellering och ritningsframställning i CAD- och PLM-system
 • Test för att säkerställa funktion och kvalitet
 • Robust design, geometrisäkring, DFA, DFM
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Elkonstruktion & automation

Vårt åtagande kan omfatta hela eller delar av processen inom bland annat automation och elkonstruktion.

Industriautomation

 • Utredningar och förstudier
 • Automatisering av produktion
 • PLC-programmering (Beckhoff, Rockwell, Siemens, m,fl)
 • Elkonstruktion (E-plan)
 • HMI
 • Motion
 • Visionsystem
 • Maskinsäkerhet
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Beräkning & simulering

Vi tillämpar fysíkens lagar för att tidigt konstatera om en idé är tekniskt genomförbar. Vi utför flödessimuleringar, jobbar med Heat Management för exempelvis värmeväxlare och kylflänsar samt tillämpar tekniken vid analys av vindlaster.

Från FEA/FEM till termodynamik

 • Statiska hållfasthetsanalyser, strukturmekanik
 • Modalanalys, egenfrekvensanalyser, vibrationer, utmattningsanalyser
 • Termisk expansion
 • Topologioptimering (vikt/hållfasthetsoptimering)
 • Rörelsemekanik, kinematik
 • Dynamiska och ickelinjära analyser
 • Fluiddynamik/termodynamik (CFD: vätskor, gaser, värme)
 • Multifysik
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Systemingenjör

Våra erfarna systemingenjörer är bra på att hantera och samordna delsystem och komponenter i ett komplext system som spänner över flera olika teknikområden. Genom detaljerna förstår vi olika systems arkitektur och kan genom det hantera ingående kravanalyser, utredningar och specifikationer – allt som behövs för ett lyckat projekt.

Konsten att hålla samman tekniken

 • Kravinsamling och systemdesign
 • Kravanalyser
 • Utredningar
 • Specifikationer
 • Arkitektur och systemering
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Teknikinformation

Ett system och en konstruktion uppnår sin fulla potential först när det är tydligt hur de ska användas på bästa sätt. Vi arbetar efter beprövade system och med moderna verktyg. Det säkerställer kvalitet, spårbarhet och effektivitet i våra leveranser.

Vi hjälper er med att uppnå övergripande mål genom effektiv kommunikation och vi strävar alltid efter att optimera kostnaden för hanteringen av er tekniska dokumentation och era utbildningar.

Att kommunicera tekniken

 • E-Learning
 • Produktkonfiguratorer
 • Informationsanalyser
 • Användarmallar och manualer
 • Produktinformation
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Scrum master

Vår erfarenhet från iterativa projekt har gett oss gedigen kunskap i hur ett agilt arbetssätt kan appliceras i allt från renodlade mjukvaruprojekt till multidisciplinära produktutvecklingsåtaganden. Våra erfarna scrum masters säkerställer effektiva agila arbetssätt och lean i projekten. Scrum mastern hjälper både produktägaren och utvecklingsteamet, vilket gör rollen ovärderlig för ett projekt.

Att leverera i en agil värld

 • Scrum masters
 • Produktägare
 • Agila coacher
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

UX-design

Genom att aktivt lyssna efter användarens underliggande behov kan vi tidigt i designprocessen ta reda på hur användarna reagerar och använder produkt, system eller tjänst. Genom det möjliggör vi skapandet av användarvänliga, effektiva och tilltalande lösningar i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara.

Rätt upplevelse för rätt användare

 • Wireframes
 • Koncept
 • Verifiering och Prototyping
 • Användarstudier
 • Workshops
 • Gränssnittsdesign och HMI
 • Data driven UX
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Frontend, backend & fullstack

Vi hjälper er med alltifrån avancerade system och integrationer till enklare lösningar för webb och mobila enheter, från behovsanalys och utveckling till optimering och vidareutveckling efter lansering.

Utgångspunkten är användaren

 • Bred erfarenhet och kompetens inom analys, arkitektur, design, programmering och test
 • Utveckling av webbplatser och webbapplikationer t.ex. inom e-learning
 • Apputveckling
 • Webbrelaterade tekniker och ramverk,
 • Revisionshanteringssystem såsom Git/SVN
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Inbyggda system

Våra lösningar ger liv till era produkter och vår erfarenhet ger oss möjlighet att hantera flera olika arkitekturer, tuffa miljöer, krav och utmaningar med uppkopplade system.

Med rätt att bygga in

 • Kundanpassade lösningar som utgår från era specifika behov, från analog elektronik till avancerade styrsystem med mikroprocessorer och FPGA:er eller uppkopplade lösningar för Internet of Things.
 • Programmering i C/C++
 • Utveckling via agila metoder
 • Matlab, Simulink samt embedded Linux och realtidsoperativsystem
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Elektronik

Vi hjälper er med konstruktion av elektroniksystem. Vårt djupa kunnande inom elektronik gör att vi kan hjälpa dig kan identifiera hur du ska lösa dina problem eller förverkliga dina produkter. Våra ledord är funktion, kvalitet och producerbarhet.

Från kraftelektronik till uppkopplade system

 • Design och konstruktion av analog och digital elektronik
 • MCU lösningar
 • Uppkopplade system
 • Kontaktering och EMC
 • Schema CAD och layout
 • Sensorsystem
 • End Of Life management
 • Framtagning av krav och testspecifikation
 • Simuleringar och teknisk granskning
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Test & verifiering

Att säkerställa rätt funktionalitet, kvalité och tillförlitlighet är en nyckelfaktor för att system och produkter ska nå marknaden i rätt tid och med rätt funktion. Vi hjälper er att genom era krav och standarder ta fram tester, skapa spårbarhet samt automatisera och dokumentera ert testflöde.

Testa i rätt tid

 • Testautomation
 • Testutveckling och analys
 • Testledning
 • Framtagning av testmetoder, ramverk och testverktyg
 • Continuous Integration och Continuous Delivery CI/CD
 • Digitala prototyper
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.

Dataanalys

Vi hjälper er med att identifiera verktygen och modellerna för att hitta värde och lösningar som kan ligga dold i er data. Genom analys hittar vi korrelationer och mönster så att vi kan omvandla er data till värdefulla insikter och få underlag för bättre beslut.

Att hitta värdet i er data

 • Med vilken frekvens behöver indata och output hanteras
 • Identifiera era datakällor
 • Bedöma hur tillförlitlig er data är
 • Analys av spridning, variation och bredd insamlad data har
 • Lagringsdefinition och struktur
Klicka här för att komma till alla våra kontaktpersoner! Välj det kontor som ligger närmast dig.