Av världens ca 400 miljoner diabetiker får ungefär varannan perifera nervskador. Skadan gör att den drabbade får en störd känselupplevelse i främst händer och fötter som i värsta fall kan leda till amputation. För att upptäcka skadan måste man göra en analys av hur nerverna mår. Verktyget som används idag över hela världen är en stämgaffel. Genom att hålla den mot patientens händer och  

fötter undersöker läkaren om patienten uppfattar vibrationerna.  Att använda en stämgaffel är en omodern metod som ger stora felmarginaler. Dessutom går det inte att upptäcka skadan förrän den är ganska svår. Med testanordningen NESQ vill Lara Diagnostics modernisera diabetessjukvården och rädda patienter runt om i världen från svåra skador.

Nästa generations mätinstrument

Avalon Innovation fick förtroendet att genomföra ett gediget researcharbete och en mängd fältstudier tillsammans med Lara Diagnostics för att få en bättre förståelse av slutanvändaren. Därefter hjälpte vi dem med design och kapsling till deras nästa generations mätinstrument 2.0 med hänsyn till insikterna från researcharbetet. Vi tog även fram renderingar för marknadsföring och lanseringsmaterial.

En av utmaningarna var att utforma produkten med hänsyn till att alla användare inte utför undersökningarna på samma sätt. Dels ur ett ergonomiskt perspektiv men även med hänsyn till undersökarens tidigare referenser och erfarenheter.

Produkten används för att diagnostisera perifera nervskador. Instrumentet mäter temperaturer och utsänder vibrationer för att hitta nervskador även i tunna fibrer, där skadan uppstår först. Det är ett lättanvänt system som ger läkaren och patienten möjlighet att övervaka sjukdomsförloppet, identifiera tidiga indikationer på skada och ta till åtgärder om nödvändigt.

Fördelarna med produkten är att två av undersökningsmomenten kan utföras med samma verktyg. Den ger också ett uppmätt värde som man senare kan användas i uppföljningssyfte.

För mer information: http://www.laradiagnostics.se/

Reachstacker
Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– Design
– Inbyggda system

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn

Reachstacker 2