Företagskulturer och andra äventyr

Varje företag är unikt. Företagskulturen, som bl.a. innefattar beteenden, attityder och värderingar, är i princip aldrig den samma på två olika ställen. Därför är det ytterst viktigt att man som konsult är anpassningsbar efter vad projekten kräver, inte minst kollegorna. Eftersom arbetssätten kan variera får man vara beredd på att göra saker på ”deras” sätt, där arbetstempot, fika- och lunchvanor och inhemska arbetsmetoder bara är några exempel att anamma. Denna sociala arbetskameleont blir oftast snabbt, med en relativt kort inkörningsperiod, en i företaget och kan börja leverera direkt. Däremot skiljer sig som sagt företagskulturen mellan kunder och anpassningen kan i vissa fall vara mindre smidig. Konsulter har exempelvis ofta inte samma behörigheter till olika program, system eller labb/verkstäder som sina fast anställda kollegor och förväntas fortfarande leverera, ibland även över förväntan. Där kommer konsultens nyfikenhet och förmåga att trolla med knappa resurser för unika lösningar till användning.

Att komma in som extern i en redan etablerad företagskultur har sina fördelar i att man kommer med nya fräscha ögon och erfarenhet från andra branscher för olika lösningar och tillvägagångssätt. Det är inte helt ovanligt att man ser synergier inom olika tekniska lösningar mellan diverse branscher, vilket gör att man kan testa lösningar som man vet har fungerat i andra användningsområden, likaså undvika lösningar som man vet inte har fungerat. En egenskap som man oftast saknar om man har jobbat på samma plats i hela sitt yrkesliv.

När man går in i ett nytt uppdrag så finns oftast en uppdragsbeskrivning med en bestämd leverans och ett slutdatum och som konsult är man verkligt peppad på att utföra uppgiften och lära känna företaget. Det händer dock ofta att konsultens uppgifter förändras lite under uppdragets gång och det kan vara gynnande för både företaget och konsulten. Detta är inget problem så länge det inte blir en för stor förändring så kanske både leverans och slutdatum inte längre går att nå. För att undvika att någon känner sig besviken i slutet av uppdraget bör sådant diskuteras med konsulten och konsultens chef så man kan ändra målen i förväg.

Våra vassaste verktyg

Allt som oftast har olika kunder olika CAD- och PLM-system så det kan vara svårt för en konsult att ha erfarenhet eller någon större vana i just det specifika systemet. Man kan ibland uppleva att kunden ser detta som ett mycket större hinder än det egentligen är. Majoriteten av alla CAD- och PLM-system ser lika ut i grunden och största utmaningen är att lära sig ett nytt användargränssnitt samt eventuella unika begränsningar och möjligheter. Men oavsett system, så får man som konsult någon dag på sig att komma in i det är det inga hinder oavsett tidigare vana i just det systemet. Kostnaden för olika system skiljer sig även drastiskt och är ibland något som företag skulle kunna gynnas av att se över då dom kanske sitter på mer avancerade system än nödvändigt för deras behov.

Ritningsframtagning skiljer sig inte heller i någon större mån från kund till kund då det i grunden styrs av form och läge samt ISO-normer. Den största variationen är hur hårt man kravställer, då hårdare krav kan öka tillverkningskostnaden bör det anpassas till produktens behov och tillverkningsmetod. Något som både företaget och tillverkaren gynnas av i slutänden.

Konsult på Avalon

Det är spännande att vara konsult på Avalon Innovation. Då vi har kunder i många olika branscher kan man, om man vill, få prova på väldigt olika uppdrag. Både ute hos kund eller inhouse, beroende på kundens behov och önskemål. Det kan även variera från ett snabbt inhopp för att stötta upp där ordinarie personal inte hinner med till att sitta i ett multidisciplinärt team med ett helhetsuppdrag.

Då vi har säljare som faktiskt lyssnar på konsultens önskemål, kan man som konsult välja vilket uppdrag man går ut på. Detta ger stort värde för kunden då den inte bara får en konsult som utför en uppgift, utan en konsult som verkligen är peppad på att göra sitt uppdrag och är intresserad av företaget.

Mellan uppdrag försöker vi stärka våra profiler med ny kunskap och underhålla den vi har, det kan både vara genom att vi går kurser till att vi hjälper till i internprojekt. Ett internt projekt för att främja kunskapsutbyte mellan olika discipliner inom företaget är “Building wednesday” där vi samlar el, mekanik, UI/UX mfl. och delar med oss av vår expertis genom att bygga en robot tillsammans.

Om författarna:

Carlos Rojas Tena & Henrik Norberg, Design Engineers på Avalon Innovation