Magasinsnyheter · november 2022

Avalons projektaffär växer så det knakar!

Nu tar vi ytterligare steg för att möta marknadens behov

Läs hela artikeln

Magasinsnyheter · september 2022

Emil Hillung tillträder rollen som Business Director North

Det innebär övergripande affärsansvar för halva vår omsättning fördelat på Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Läs hela artikeln

Matthias Bjerkesjö Braakman tillträder rollen som Lead – Strategic Growth, Insight & Design

2022-08-30|

Rollen är helt ny i bolaget och innebär ett strategisk arbete för utvecklandet av vår insats inom tidiga faser i våra projekt och vår roll som designer hos våra kunder.

Klimatfrågor för små och medelstora företag

2022-05-19|

Ett examensarbete av Max Abrahamsson för att hjälpa små och medelstora företag att beräkna sin miljöpåverkan

Vi presenterar Anders Sandwång som Business Director South

2022-04-04|

Avalon Innovation expanderar och det känns riktigt kul att välkomna Anders till oss i en nyckelroll i vår företagsledning,

Hållbarhetsstudie för små och medelstora företag

2022-03-30|

Studien är en del av det masterarbete Max Abrahamsson från Linnéuniversitetet gör. Var gärna med och bidra till studien genom att svara på vår enkätundersökning om miljöfrågor inom små och medelstora företag.

Följ oss & håll dig uppdaterad.