Alla har varit med om att stå inför ett val. Kanske när man vet att man ska träffa en ny person för första gången eller när man på jobbet ska göra ett val efter en brainstorming. Vad gör att man väljer just den personen eller produkten? Det kanske bara känns som det rätta valet. Vad är det för undermedvetna prioriteringar som gör att man faktiskt kan göra ett val?

En definition på magkänsla är att känna på sig vad som är sant och falskt, rätt och fel, klokt och oklokt i en viss situation. När valet inte är tydligt så tenderar människor att välja det som instinkten säger är rätt. Det bygger på ett avancerat kognitivt system som har utvecklats under många generationer. I vilka situationer behöver jag fly, åt vilket håll ska jag springa? Gamla lärdomar som har hårdkodats ner i vårt DNA. Vågar jag äta denna typ av föda eller ska jag hålla mig till det som jag är van vid? Magkänslan gör att vi kan fatta beslut snabbt, men det behöver inte alltid vara det bästa.

Testosteron ger falsk trygghet
Forskare på California Institute of Technology har i april (2017) släppt en artikel som handlar om hur höga halter av testosteron kan bidra till en reducerad kognitiv reflektionstid. Det vill säga att man väljer fort, men kanske inte alltid har rätt svar. Försökspersonerna fick smörja in sig med testosterongel/placebo över kroppen och sedan utföra enkla räkneuppgifter så snabbt som möjligt. Undersökningen utfördes enbart på män då gelen som innehöll testosteronet bara hade testats och godkänts för män. Resultaten visade att de med förhöjda testosteronvärden svarade både snabbare och fel i högre utsträckning än de som fick placebo. Testosteronet kan alltså hämma processen att mentalt kontrollera ditt arbete, det ökar den intuitiva känslan av att “Jag har definitivt rätt”. Under stressade situationer stiger testosteronet och förhöjer risken för fel beslut.

Act first, ask later…
Det är inte alltid dåligt att ta ett snabbt felaktigt beslut i innovationsprocessen dock. Om teamet verkligen sitter fast i ett val så kan ett beslut göra att man kan testa lösningen. Utan ett beslut kan diskussionerna börja spreta och det

blir svårare och svårare att faktiskt se vad för krav som ska uppfyllas. Då är det nödvändigt att ett beslut kan fattas så lösningen kan testas. För det är vid testningen som statistik bildas och svar skapas, om det en bra lösning eller ej.

Även användningstester kan gå fel
Ett exempel på hur viktigt det är att testa slutprodukten med sina faktiska kunder, fick juicemärket Tropicana veta den hårda vägen. När de skulle fräscha upp sitt utseende och image (2009) så gick användartestningen snett, de fick inte med de viktigaste kunderna som Tropicana hade. Nämligen den lojala passionerade juicedrickaren som ville ha det allra bästa. Efter lanseringen av den nya förpackningsdesignen så tog det bara två månader innan de hade tappat hela 20% av sin försäljning vilket motsvarade ca 30 miljoner dollar.

Lärdomen för Tropicana var att de hade mycket trogna kunder som ville ha premiumkänsla. Genom att de bytte ut alla grafiska komponenter i förpackningsdesignen på en gång så försvann hela produktens uppbyggda image. Om de istället hade bytt ut lite i taget så att kunden hade fått vänja sig med övergången, samtidigt som de kände igen vilket märke de köpte, så hade det inte blivit ett ramaskri från användarna.

Varför de bytte utseende från första början var för att de trodde det var viktigt att uppdatera varumärket till ett mer modernt utseende. Ett sådant stort beslut bör fattas av en mängd olika undersökningar på hur användaren kommer reagera och vad som egentligen efterfrågas av kunden. Men hur gör man då när statistiken är missvisande?

Använd magkänslan på rätt sätt
Med erfarenhet om vilken målgrupp man har, så kan man genom sin magkänsla ana ifall statistik inte överensstämmer med verkligheten. Använd din magkänsla till att leta information om valet du står inför. Säger magkänslan ja, ta reda på varför. Ta risker men ha data som backar upp ditt val.

Om författaren:

Sara Alaeus, Interaction Designer på Avalon Innovation