Neuronano AB grundades 2006 och är en del av Cimon-koncernen. Företaget driver ett forskningsprojekt som syftar till förbättrade och banbrytande nya behandlingar för bl.a. Parkinsons sjukdom.

Neuronano AB har tagit steget över mot kommersiell utveckling av en produkt för Deep Brain Stimulation (DBS) riktad mot Parkinsons sjukdom.

Utmaningen handlar om att uppfinna, patentera, utveckla och kommersialisera en ny generation av innovativa elektroder för implantation och stimulans djupt inne i hjärnan. Med supertunna elektroder samt noggrann och innovativ positionering kan Parkinsonpatienter få en helt ny livskvalité, fri från symptom och smärta.

Design för optimal behandling

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom där nervcellerna som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner. Dopamin har en stor betydelse för hjärnans styrning av kroppens rörelser, vilket leder till att kroppskontrollen försämras av sjukdomen. Vanliga
symptom för sjukdomen är skakningar, långsamhet och stelhet. Sjukdomen uppkommer successivt vilket betyder att den drabbade kan ha sjukdomen i flera år utan att veta om det – diagnosen för Parkinson kan inte fastställas förrän tydliga besvär uppkommit.

Idag finns inget botemedel för Parkinson, men det finns olika behandlingsalternativ som lindrar symptomen och höjer livskvalitén. Vanligt är medicinering med dopamin-reglerande läkemedel och i svårare fall behandling med Deep Brain Stimulation (DBS), dvs elektrisk stimulering via elektroder i hjärnan.

Det som gör Neuronano-elektroderna unika är kombinationen av material, storlek, flexibilitet och innovativ design. De ultratunna elektroderna positioneras i kluster som därefter gjuts in i en gelatinbärare för införande i hjärnan (DBS-probe). Fördelen med gelatininbäddning av elektrodklustret är att det minimerar skada under implantationen samt reducerar biverkningar. Vidare ger den innovativa klusterdesignen med ultratunna elektroder möjlighet till optimal stimulering, vilket ger en ökad specificitet i behandlingen som följd.

Vi på Avalon Innovation har varit delaktiga i projektet under flera år och bidragit med att bl.a projektleda produktutvecklingen samt utföra design- och konstruktionsarbete för olika prototyper av DBS-produkten. Det är ett oerhört spännande projekt som vi hoppas kommer förändra livet för många människor i framtiden.

För mer information, kontakta:
David Hallberg
076 – 802 16 21

Reachstacker 2
Reachstacker

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

Projektledning
Mekanik
Industridesign

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn