Sedan starten 1997 har Avalon Innovation genomfört över ETT TUSEN projekt och konsultuppdrag för våra kunder. Under årens lopp har vi sett att scope, storlek och komplexitet inom projektdelen kontinuerligt ökat kraven på Avalons interna organisation och leveransförmåga. Vi får av våra kunder i allt större omfattning det ökade förtroendet att ta rollen som deras huvudsakliga utvecklingspartner i kvalificerade och multidisciplinära projekt.

I kombination med att marknaden förändras och med en allt större globalisering av de uppdrag vi hjälper våra kunder med, så kommer vi nu ta ytterligare ett steg för att möta marknadens behov. Vi kan med glädje därför meddela att vi inom vår projektorganisation ytterligare kommer konsolidera och samordna verksamheten oavsett geografisk tillhörighet.

För dig som kund betyder det att du får tillgång till en större grupp av kvalitativa seniora och 100% dedikerade experter på produktutveckling, med bakgrund och kompetens inom en mängd olika discipliner. Utöver det så innebär det även att vi ytterligare både förstärker och fördjupar samarbetet med alla de partners som ingår i vårt nätverk samtidigt som vi har tillgång till kunskap från 150 fantastiskt duktiga ingenjörer inom Avalon.

Dag Lindahl har tillträtt rollen som Head of Business Development, Projects med övergripande ansvar för affärsutveckling av Avalons projektåtaganden och Jesper Sjögren har det övergripande ansvaret för både det operationella och det strategiska arbetet som berör exekvering av projekt i sin roll som Head of PMO.

”Avalon befinner sig nu i en otroligt expansiv och spännande fas där vi har den fantastiska förmånen att få hjälpa våra kunder med alla de komplexa utmaningar de står inför. Den samlade kompetens som vi har inom Avalon vill jag påstå är ganska unik och projekten vi genomför har en otrolig bredd både vad det gäller teknik men även när det kommer till bransch, produkttyp och marknad. Vi kan leverera allt ifrån helhetsprojekt där kunden endast har identifierat ett marknadsbehov och vi tar hand om allt från ide till färdig produkt, till projekt där vi går in och kompletterar kunden inom de områden de själva har svårt att leverera….och allt däremellan. Hos Avalon kan vi erbjuda en “One-Stop-Shop” om så önskas, och att få leda detta arbete tillsammans med alla de grymma kollegorna vi har inom Avalon känns fantastiskt kul och inspirerande.” säger Jesper Sjögren

”Det ska bli mycket stimulerande att ta Avalons projektaffär till nästa nivå. En redan väl fungerande organisation blir nu ännu mer slagkraftig och effektiv, och jag ser fram emot att lösa fler kunders utmaningar tillsammans med mina kollegor” säger Dag Lindahl