Experter på produkt-
och systemutveckling

Vi skapar hållbara och innovativa
lösningar som ger unika värden för
våra kunder.

Våra kunskaper, arbetssätt och
erfarenheter ger oss förutsättningar
att ta oss an de mest komplexa
uppdragen och utveckla de bästa
lösningarna.

Kontakta oss

Experter på produkt-
och systemutveckling

Vi skapar hållbara och innovativa lösningar som ger unika värden för våra kunder.

Våra kunskaper, arbetssätt och erfarenheter ger oss förutsättningar att ta oss an de mest komplexa uppdragen och utveckla de bästa lösningarna.
Kontakta oss

Hur vi arbetar

Genom mängder av olika uppdrag och projekt har vi genom åren byggt upp djupa branschoberoende kunskaper inom ett brett antal specialistområden. Vi tar de bästa erfarenheterna vi lärt oss i en bransch vidare in i en annan. Antingen genom tillsättning av teknikkonsulter på plats hos våra kunder eller genom att bli kundernas externa utvecklingspartner.

Vår syn på kvalitet

Anlita oss

Avalon Innovation Model™

Hur vi arbetar

Genom mängder av olika uppdrag och projekt har vi genom åren byggt upp djupa branschoberoende kunskaper inom ett brett antal specialistområden. Vi tar de bästa erfarenheterna vi lärt oss i en bransch vidare in i en annan. Antingen genom tillsättning av teknikkonsulter på plats hos våra kunder eller genom att bli kundernas externa utvecklingspartner.

Vår syn på kvalitet

Anlita oss

Avalon Innovation Model™

Vi är Avalon Innovation

Skandinavien är varifrån Avalon
kommer, var vi ofta hämtar inspiration
i vår design, vårt tankesätt och vår
ledarskapsmodell.

Vi tror på platta organisationer och
öppenhet, där alla pratar med varandra
oavsett roll och tar stort eget ansvar.
Vi kommer aldrig att sträva efter att
bli störst. Däremot skall vi alltid sträva
mot att vilja vara bäst på det vi gör.

Läs mer

Vi är Avalon Innovation

Skandinavien är varifrån Avalon
kommer, var vi ofta hämtar inspiration
i vår design, vårt tankesätt och vår
ledarskapsmodell.

Vi tror på platta organisationer och
öppenhet, där alla pratar med varandra
oavsett roll och tar stort eget ansvar.
Vi kommer aldrig att sträva efter att
bli störst. Däremot skall vi alltid sträva
mot att vilja vara bäst på det vi gör.

Läs mer

Sammankopplad kompetens

– Ca 170 specialister
– Över 10 kompetensområden och 6 tjänstepaketeringar
– 11 kontor i Sverige och Danmark
– Gemensam innovationsmodell och projektorganisation
– Lång erfarenhet i branschen – startår 1997
– Avalon Innovation är en del av CIMON Group

Sammankopplad kompetens

– Ca 170 specialister
– Över 10 kompetensområden och 6 tjänstepaketeringar
– 11 kontor i Sverige och Danmark
– Gemensam innovationsmodell och projektorganisation
– Lång erfarenhet i branschen – startår 1997
– Avalon Innovation är en del av CIMON Group

Nyheter

Vill du veta mer om vad som händer på Avalon?
Ta del av våra senaste nyheter!

Gå till vår nyhetssida

CSR

För oss handlar innovation om att också ta ett aktivt ansvar
för den miljö och det samhälle man är en del av.

Läs mer om hur vi arbetar med CSR

Nyheter

Vill du veta mer om vad som händer på Avalon?
Ta del av våra senaste nyheter!

Gå till vår nyhetssida

CSR

För oss handlar innovation om att också ta ett aktivt ansvar
för den miljö och det samhälle man är en del av.

Läs mer om hur vi arbetar med CSR

Nyhetsbrev