Samhällsansvar

VÅR INNOVATIONSMODELL

Avalon Innovation Model™

Avalon Innovation Model™ är en iterativ och användarorienterad modell med syfte
att omvandla antaganden till fakta samt minimera risk och osäkerhet i utvecklingsprojekt.
Det ökar möjligheten att lansera framgångsrika produkter, tjänster och
upplevelser med maximal avkastning på investeringen som resultat.

Avalon Innovation Model™ – AIM hjälper oss att hjälpa företag och organisationer att utveckla de mest innovativa produkterna, tjänsterna och upplevelserna för framtidens användare. Vi gräver fram och pitchar de viktigaste omötta behoven med störst innovationspotential och löser dem med morgondagens smartaste tillvägagångssätt.

Genom att komma till rätt insikt, förstå affären och ha skräddarsydda team med riktigt vassa innovatörer minimerar vi risker och sparar värdefull tid i projekten. Det ger oss också förutsättningarna för att lansera produkter, tjänster och upplevelser som framtidens användare inte kan vara utan. Vi tar oss an både enkla och komplicerade projekt med allt från tidig mål- och problemformulering till underlag för tillverkning och lansering.

I över 20 år har vi haft förmånen att framgångsrikt driva flera olika typer av innovationsprojekt tillsammans med våra kunder inom utvalda branscher. Sammantaget har detta gett oss en tydlig bild av hur den mest optimala utvecklingsprocessen

ser ut. Genom att samla ovärderlig kunskap och erfarenhet från våra projekt och uppdrag både i Sverige och internationellt, samtidigt som vi tagit åt oss av det senaste inom innovationsutveckling, har vi skräddarsytt vår egen innovationsmodell AIM™. Med hjälp av vår modell för vi tidigt in ett affärsmässigt perspektiv i utvecklingen och skapar klarhet i mål och arbetssätt.

Modellen är uppbyggd av tre faser – Insight, Ideate och Implement. Under projektet tillsätter vi våra specialister, som till exempel projektledare, industridesigners, interaktionsdesigners, managementkonsulter, konstruktörer och systemutvecklare. Vilka specialister som arbetar i projektet beror på projektets utformning och omfattning. Det gör varje projekt unikt.

Genom att tillämpa Avalon Innovation Model™ säkerställer vi att våra kunder lanserar innovativa och framgångsrika produkter, tjänster och upplevelser på framtidens marknad.

Insight

Målet med Insight är att uppnå total medvetenhet om vilka utmaningarna är för att kunna generera nya och unika värden. Med exakta affärsmål och specifika intressenter i fokus spårar vi otillfredsställda behov och skapar värden som utmärker sig och upplevelser som varar.

Ideate

Under Ideate skapar vi innovativa lösningar med strukturerad produktdesign i ett koncept som möter användarnas behov. När idé, användbarhet och design möts i ett gemensamt kreativt sökande för rätt produkt, tjänst eller erfarenhet överträffar vi oftast målen och användarnas mest önskade behov.

Implement

I Implement sker utvecklingen av konceptet utifrån en teknisk specifikation till tillverkning och produktlansering. Vår breda och omfattande erfarenhet av konstruktion och tillverkning minskar ledtider och ger total kontroll av produktkvalitén genom hela processen.

Summering

För att på bästa sätt stödja varje unikt projekt är modellen generisk, skalbar och flexibel. Arbetsmetoderna för att genomföra aktiviteter och leverera tydliga leverabler i projektens alla faser säkerställer effektiviteten, vilket tillsammans med metodiken för projektstyrning säkerställer hela projektets kvalité.

Genom att tidigt fokusera på att komma till insikt, ökar vi markant möjligheterna till rätt beslut och minimerar samtidigt risken för godtyckliga antaganden. Det leder till att vi återkommande lyckas tillföra nya och unika mervärden i våra kunders produkter, tjänster eller verksamhet.

Låt oss berätta mer!

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vår innovationsmodell? Kontakta oss gärna!

Jenny Helander

Emil Hillung

Business Director North
emil.hillung@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 454 30 80

Jenny Helander

Patrik Enarsson

Business Director South
patrik.enarsson@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 833 60 15

Mer om Avalon

I mer än 20 år har vi skapat innovativa produkt- och systemlösningar för ledande
teknikbolag. Genom djupa insikter om innovation och ett brett teknikkunnande
hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Läs mer om Avalon Innovation