Samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

För oss handlar innovation om att också ta ett aktivt ansvar för den
miljö och det samhälle man är en del av.

Vi tror på att alla kan bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle, det har vi valt att ta en aktiv del i. Vår uppförandekod vägleder våra anställda att alltid agera utifrån de värderingar vi arbetar efter.

Miljö

Att ta ansvar för miljön är viktigt för oss och vi strävar efter ett kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller klimatpåverkan och resursanvändning. Vi har ett tydligt hållbarhetstänk i all vår utveckling och arbetar alltid utifrån de modernaste metoderna. Vi strävar efter god samverkan med våra kunder och att kunna inspirera dem till en mer hållbar utveckling.  

Etik & samhällsansvar

För oss är goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö en självklarhet. Hälsa och säkerhet ska alltid komma först. Både i vår egen verksamhet och hos våra kunder. De produkter och processer vi bidrar till att framställa ska alltid följa våra lagar och därmed också vara säkra för miljö, människa och egendom. Våra kundrelationer ska alltid vara affärsetiska och bygga på respekt, ärlighet och integritet.

Vi tror på individens ansvar och gruppens framgång, att vi kommer som längst när vi har god kommunikation och stöttar varandra. Vi arbetar aktivt för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för att skapa och bibehålla ett arbetsklimat där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Samhällsengagemang

Även fast vi skulle vilja så kan vi inte göra allt. Vi har därför valt att engagera oss i tre verksamheter, både nationellt och internationellt, som står för våra värderingar och som engagerar sig i frågor som berör oss.

Enable For Life –  Enable for life stödjer föräldralösa flickor i Indien och ger dem en trygg uppväxt och utbildning. Genom att stötta projektet räddar vi inte bara utsatta flickors liv utan har också möjlighet att främja jämställdhet och mångfald i Indien. http://enable.dk/en/

Barncancerfonden –  Vi tror på allas rätt att få vara barn. Därför har vi valt att stötta Barncancerfonden. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. https://www.barncancerfonden.se/

Barncancerfonden Södra – Barncancerfonden Södra skapar möjligheter för de drabbade barnen och deras föräldrar att få vara tillsammans under lättsamma former och på det sättet mildra de ofta långa och smärtsamma behandlingarna. De arbetar för att skapa ljusglimtar och erbjuder t.ex familjerna middagar och aktiviteter på sjukhusen, rekreation och resor. https://www.barncancerfonden.se/sodra/

Mer om Avalon

I mer än 20 år har vi skapat innovativa produkt- och systemlösningar för ledande
teknikbolag. Genom djupa insikter om innovation och ett brett teknikkunnande
hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Läs mer om Avalon Innovation