Permobil grundades 1963 av Per Uddén och är idag en av världens största leverantörer av elektriska rullstolar.

Det anses kliniskt bevisat att användning av elmanövrerade funktioner i rullstolen tillåter en användare att vara mer aktiv och potentiellt förhindras sekundära komplikationer. Utmaningen är

att hjälpa användare att genomföra programmet på rätt sätt i sin vardag.

Som en lösning har Permobil utvecklat Virtual Seating Coach. VSC är en mobilapp och en webbapplikation som gör att vårdgivare kan ge rekommendationer för program för lägesändring, uppmuntra sina användare att fortsätta med programmet och övervaka framstegen.

Framtidens digitala produkter

VSC är det första i en rad nya digitala tillbehör som Permobil utvecklar. Med en hög nivå på användarupplevelsen i systemet, ställs det även krav på att användarhjälpen skall leva upp till samma standard. Befintlig hjälp tillgodoser interna behov och regulatoriska krav, men saknar koppling till slutanvändarnas verklighet.

Avalon fick i uppdrag att ta reda på patienternas och terapeuternas faktiska behov av användarhjälp, samt att skapa en strategi för hur Permobil skall arbeta med hjälp för digitala produkter framöver.

Vi utförde, tillsammans med avdelningen för teknisk dokumentation och R&D på Permobil, ett insikts- och idégenereringsarbete, inklusive användartest och intervjuer – externt och internt. Leveransen bestod av koncept för hjälp till VSC, samt en strategi bestående av ett ramverk och en process för framtagning av hjälp för kommande digitala produkter.

“I slutet av analysarbetet skapades ett kreativt förslag på hur man skulle kunna skapa ett verktyg som vi kan använda då vi påbörjar ett nytt arbete med att göra instruktioner till en mjukvaruprodukt. Det kan vara komplext att gå från en tydlig analys till en konkret lösning då utbredningsområdet är så omfattande. Detta lyckades Avalon med mycket väl.

Efter mindre justeringar tillsammans med oss på Permobil blev resultatet av arbetet ett så kallat smörgåsbord innehållande ett antal olika definierade lösningsförslag. Det blev ett verktyg där vi kan välja att använda en eller flera lösningar beroende på mjukvaruproduktens behov av instruktioner. Smörgårdsbords-verktyget känns så bra att vi tänker använda verktyget även till andra typer av produkter och projekt.

Vi kan starkt rekommendera Avalon Innovation!”

Marcus Uddman
Manager Technical Documentation
Permobil

Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

Innovationsledning
Informationsdesign
– User Experience
Projektledning
Systemutveckling
IoT och cloud
Avalon Innovation Model

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn