Två personer presenterar sitt arbete, de står längst fram i salen och pekar på presentation

Martina och Lovisa presenterar sitt arbete om ett digitalt verktyg för att underlätta för produktutvecklare