Alltför många fakta talar sitt tydliga språk om att vi måste förändra vårt sätt att leva och förbruka jordens resurser. Hur snabbt vi måste göra denna omställning är oklart men att det är bråttom är tydligt.

Det finns så mycket vi kan göra för att förändra världen och jag tror att vi måste börja med oss själva och vara självkritiska till hur vi lever idag och vilken skillnad vi som personer och företag kan göra. Det bevingade ordspråket “att leva som man lär” passar väl in här.

Livscykelanalys, LCA

En bra livscykelanalys är grunden för att komma fram till om en produkt blir hållbar. Enkelt att säga men egentligen ganska komplicerat. Om vi bara tar stål som exempel vilket är enormt energikrävande att ta fram och därmed orsakar stora koldioxidutsläpp. Just därför forskar man på nya tillverkningsmetoder för att minska stålindustrins koldioxidavtryck, som idag utgör 7% av de globala utsläppen av växthusgaser. Där tar SSAB ledningen med att utveckla fossilfritt stål med HYBRIT teknik (följ länken för mer info). Detta är fantastiskt och samtidigt gör det att många parametrar ska tas hänsyn till i modellerna för livscykelanalyser. Var har det producerats? Hur har det producerats? Består stålet till största delen av återvunnet stål? Frågorna att ta reda på är många.

En annan förekommande benämning förutom LCA är EEA(Environmental Effect Analysis, kallades tidigare miljö‐ FMEA. På svenska används ordet miljöeffektsanalys.)

Eftersom den tekniska utvecklingen ständigt går framåt är det viktigt att behålla det sunda förnuftet och ett kritiskt öga påslaget. Gamla sanningar måste ifrågasättas. Det som gällde igår måste inte gälla idag.

Sedan har vi ju alla de andra faktorerna förutom materialvalets påverkan, såsom val av tillverkningsmetod, hur produkten kan tillverkas för att minimera transporterna i alla led och hur produkten kan göras modulär för att enkelt kunna byta ut delar som går sönder. Ett bra exempel på detta är mobiltillverkaren Fairphone som fullt ut fokuserar på hållbarhet vad gäller material och möjligheten att återvinna och reparera sin mobil. Finns det lokala begränsningar eller möjligheter som kan påverka? Kanske skall produkten tillverkas av ett material som finns precis i närheten och endast säljas på en lokal inre marknad. Detta är bara några av de tankar som jag som produktutvecklare funderar på.

Resurssnåla produkter

Den resurssnålaste produkten är den som aldrig tillverkas. Kanske kan funktioner integreras i produkter utan att lägga till material eller detaljer? Det har uppmärksammats världen över hur vårt beteende med snabbmat och engångsartiklar har skräpat ner både land och hav. T.ex alla dessa sugrör som det tillverkas miljoner nya av varje dag. Måste vi ha dem? Bäst är ju att slopa dem helt men många bättre alternativ finns numer att köpa, t.ex.sugrör i papper.

Flera företag införde skruvkorkar på sina förpackningar för ökad bekvämlighet men tänk vilka mängder plast som går åt bara för detta! Det säljs miljontals förpackningar varje dag. Vissa mejerier som vill hålla en hög miljöprofil har nu återgått till förpackningar utan skruvkork vilket glädjer mig. Jag tummar gärna lite på bekvämligheten om det kan göra skillnad för miljön.

Men hur gör jag då som produktutvecklare?

Hur ska jag navigera i denna djungel? Svaret är att vi tillsammans måste förenkla verkligheten och utveckla verktyg och stöd. Annars skulle det vara nästan omöjligt att komma fram till rimliga svar inom en begränsad tid. Ansvaret man har som produktutvecklare är ju trots allt väldigt stort i de fall man utvecklar något som ska nå ut till många personer i form av en tjänst eller en produkt.

Jag behöver stöd med bra verktyg för att få en så rättvisande bild som möjligt över vilken påverkan mina val gör. Vid val av verktyg är det ju också självklart viktigt att förstå vad man väljer. Ett verktyg för LCA (LivsCykelAnalys) kan vara väldigt komplext men det finns även i “light” varianter. Vilka databaser ligger till grund för verktygen? Hur uppdaterade och aktuella är de? Behovet av stöd i denna process har växt i takt med att fokus på miljö och hållbarhet har ökat.

En viktig del i produktutveckling tycker jag är att hjälpa människor välja rätt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi ska designa våra produkter, system och samhälle så det känns intuitivt och naturligt att välja “rätt”.

Vad måste hända?

Insatser måste till för att utbilda ingenjörer som inte fått med sig verktygen och fokuset från skolan. Företag måste ta ansvar både genom att uppmuntra anställda att hålla sig uppdaterade inom området och säkerställa att “Life Cycle Engineers” kan stötta upp och leda utvecklingsprojekt med avseende på hållbarhet.

Skolväsendet bör erbjuda fler och bättre YH utbildningar i ämnet och redan idag finns möjligheten att själv gå utbildningar via privata utbildare och universitet.

Exempel på kurser, artiklar och verktyg inom hållbarhet

Det finns en rad intressanta utbildningar och fristående kurser inom hållbarhet och här listar jag några:

Det finns konkreta verktyg för att underlätta i utvecklingsprocessen som flera stora CAD/PLM leverantörer erbjuder och här delar jag med mig av några exempel:

Dessutom finns mycket bra forskning och artiklar som skrivits på detta område:

Avalon Innovation tar ett strategiskt grepp om sitt hållbarhetsfokus

Vi har ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola med målet att införa ett hållbart angreppssätt vid all vår produktutveckling. Genom vår interna innovationsmodell, Avalon Innovation Model™, hjälper vi oss själva och våra kunder att utveckla smarta och hållbara lösningar och produkter med fokus på marknadens viktigaste behov. Modellen inkluderar checklistor för våra konstruktörer och utvecklare som stöttar dem i processen i att utveckla hållbara lösningar och produkter. Vi sprider även kunskap om andra konkreta verktyg för att underlätta i utvecklingsprocessen som flera stora CAD/PLM leverantörer erbjuder.

Vi genomlyser hur “hållbara” våra egna kontor är och gör åtgärdsplaner på hur vi kan skapa förändring för en hållbar framtid.

  • Vi ser över våra elavtal. Är elen producerad på ett miljömässigt hållbart sätt?
  • Har vi energieffektiva lösningar vad gäller belysning, ventilation och uppvärmning?
  • Hur kan vi förbättra vår källsortering?
  • Hur kan vi handla mer hållbart tillverkad IT-utrustning?
  • Hur kan vi handla mer hållbart tillverkade kontorsmöbler? Kanske handla begagnat?
  • Vilka städprodukter kan vi byta ut till miljövänliga alternativ?
  • Hur kan vi göra våra matinköp mer hållbara?

Så vad kan du och ditt företag göra för att göra skillnad? Följ vårt exempel genom att vara självkritiska, gör en genomlysning på er verksamhet och påbörja hållbarhetsarbetet redan idag. Det finns garanterat många saker som kan förändras till det bättre. Tillsammans skapar vi oss en hållbar framtid.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss på Avalon Innovation.

Om författaren:

Magnus Olsson, Product Developer på Avalon Innovation