Genom att använda ny teknik på ett innovativt sätt kan vi göra påtagliga minskningar av vår konsumtion av resurser, något som är ett måste för att nå hållbara nivåer på en global nivå. Två spännande svenska uppstartsföretag som gör det är Orbital Systems, som har kallats “duscharnas Tesla”, och Karma, vars app kan bidra till att vi minskar mängden mat som slängs i onödan.

Enligt UN-Water bor två tredjedelar av jordens befolkning i områden som har brist på vatten under minst en månad om året och en halv miljard lever i regioner där vattenkonsumtionen överstiger grundvattnets lokala förnyelsetakt.

Det Malmöbaserade företaget Orbital Systems är därför ett intressant exempel på hur teknik som har utvecklats för en applikation kan användas i ett annat sammanhang och resultera i minskat slöseri, med i detta fall, färskvatten och energi.

Grundaren Mehrdad Mahdjoubi kom i kontakt med NASAs Johnson Space Center under industridesignutbildningen på LTH, vilket resulterade i ett koncept för rening av vatten avsett för framtida Marsfärder. Snart insåg han att tekniken skulle kunna användas för att bygga en dusch som genom effektiv filtrering och återcirkulation kan spara betydande mängder rent vatten på jorden. Orbital Systems grundades 2012 och redan året därpå installerades den första pilotanläggningen på ett badhus i Malmö.

Duschsystemet bygger på en kombination av mikro- och nanofilter som tillsammans filtrerar bort oönskade partiklar, inklusive virus, bakterier och 99,9% av alla toxiner och metaller. Som ett resultat räcker 5-10 liter vatten för en dusch, vilket motsvarar en besparing på uppemot 90%. 

Cirkulationen betyder även att energiförbrukningen för uppvärmning av duschvatten samtidigt kan minskas med närmare 80%. Nyligen lanserade de duschsystemet OAS som riktar sig till en bredare marknad än tidigare versioner, förhoppningen är att det ska leda till företagets kommersiella genombrott.

Medan Orbital Systems produkt angriper en resursbrist som är ojämnt fördelad över världen och mindre påtaglig i Skandinavien, riktar sig Karma mot slöseri med resurser som sker på hemmaplan.

I Sverige slängde vi 2014 enligt Naturvårdsverket ca 50 kg mat per person i onödan. Matproduktionen bidrar bl.a. till utsläpp av växthusgaser, så i ett större perspektiv skulle alltså minskat matsvinn kunna leda till att maten räcker till fler, utan ökad miljöpåverkan.

Karma angriper en del av matsvinnet genom sin tjänst som erbjuder konsumenter möjligheten att rädda överskottsmat från restauranger, caféer, bagerier och butiker som take-away till reducerat pris. Grundarna Hjalmar Ståhlberg Nordegren, Elsa Bernadotte, Ludvig Berling och Mattias Larsson startade Karma som en tjänst för shoppingerbjudanden, men bytte inriktning 2016 då de såg att det fanns ett intresse från både restauranger och konsumenter för en tjänst som gör det möjligt att enkelt och effektivt sälja mat som annars skulle slängas. Över 30.000 personer har redan laddat ner appen och 13.000 måltider har räddats.

Intresset har varit stort för de här två företagen och vi kan vara helt säkra på att det kommer att dyka upp fler Skandinaviska exempel på hur innovativ användning av ny teknik kan skapa möjligheter för minskat slöseri och bidra till en mer hållbar konsumtion av resurser.

Om författaren:

Ulf Ahlberg, Produktutvecklare på Avalon Innovation