SkyView består av två helinglasade klotformade kabiner som på varsin räls tar med besökare upp till toppen av Avicii Arena – världens största sfäriska byggnad. Inget liknande hade byggts innan och det medförde unika krav på design, konstruktion och montage.

Idén till SkyView föddes 2004 av Avicii Arenas dåvarande VD Ulf Larsson för att locka fler besökare till området runt Globen. Liftbyggarna, med 60 års erfarenhet av liftanläggningar i den svenska fjällvärlden, fick uppdraget och bad Avalon Innovation om hjälp.

SkyView

Arbetet inleddes med beräkningar och färdigställande av förstärkningar på insidan av Avicii Arena med 42 ton stål, för att säkerställa hållfastheten trots den extra tyngd av 70 ton räls som byggdes på ena sidan. Avalon Innovation ansvarade för konstruktion och beräkning av rälsen, driv- och vändstationen för gondolen samt räddningsbryggan mellan gondolerna i händelse av eventuell olycka eller utrymning. Helikoptermontage av rälsen ställde också krav på minskad vikt för varje rälssektion, samtidigt som hållfastheten skulle bibehållas. Vi utförde även livslängdsanalyser, beräkning av dimensionerande laster, simuleringar av skruv- och svetsförband och utmattningsberäkningar för att säkerställa attraktionens säkerhet.

SkyView öppnade 2010 och har sedan dess lockat många nya besökare till området. Attraktionen erbjuder besökaren en exklusiv upplevelse och en fantastisk utsikt över hela Stockholm från 130 meters höjd. 

Tack vare den kompetens som Avalon Innovation bidrog med gällande väldigt avancerad beräkning på hållfasthet så har vi kunnat skapa en unik produkt som inte finns någonstans i världen. En upplevelse för varje besökare som vill blicka ut över vackra Stockholm.”
– Harry Sjöström, Liftbyggarna

Reachstacker

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– Produktutveckling
– Beräkning & simulering

Glöm inte att dela på Facebook och LinkedIn