Kunden har alltid varit det absolut viktigaste i mitt jobb under alla år. Jag har ständigt haft kunden i fokus och redan tidigt i min karriär som mekanikkonstruktör arbetat hårt för att bygga starka kundrelationer. Oavsett vilken roll jag har haft så har jag sett ett stort värde i bygga och underhålla relationen med mina kunder.

Tillsammans

Jag vill påstå att väldigt mycket av vår verksamhet på Avalon Innovation handlar om goda och starka relationer. Detta oavsett vad man har för roll i bolaget. Är du konsult, projektledare, team leader, VD, säljare, business manager eller jobbar inom HR så är kundrelationen avgörande för vår verksamhet både på kort och lång sikt. Kanske blir det tydligast för oss som direkt har ett ansvar inom försäljning, men som sagt, det gäller alla i verksamheten och det är något som vi på Avalon jobbar stenhårt med. Vi gör det TILLSAMMANS helt enkelt.

Som våra konsulter till exempel, de gör ett fantastisk viktigt jobb genom sin konsultmässighet ute hos våra kunder i sina roller som utvecklare och projektledare. Tillsammans har vi en tät dialog och jag är tydlig med vad jag förväntar mig av våra konsulter i sina uppdrag ur ett affärsutvecklande perspektiv. Genom vår dialog får jag en väldig bra inblick i vilka utmaningar kunden står inför och det ger mig möjlighet att hjälpa vår kund på ett ännu bättre och effektivare sätt. Men framförallt så stärker det konsultens värde för kunden. Det skapar ett utökat förtroende, förlängda uppdrag, återköpande kunder och möjligheter till utveckling för kunden, konsulten, andra kollegor samt för oss som företag. Vi brukar säga att det bästa betyg en konsult kan få är att en kund vill anlita den specifika konsulten igen.

De bästa och de flesta som jobbar med försäljning av något slag vet att det är kunderna som betalar deras lön. Inte företaget som köper tjänsten eller produkten utan personen hos kunden. Jag vill skapa känslan för mina kunder att jag jobbar för dem och gör det jag kan för att de ska lyckas med sina uppdrag och mål.

Jag pratar gärna privat med mina kunder. Långa relationer gör att vi lär känna varandra väl, delar intressen och förstår vilka utmaningar som bolaget ställs inför där vår hjälp kan bli en del av lösningen. Detta gör mitt jobb roligare och jag blir mer engagerad i att hjälpa dem när något är brådskande.

Jag upplever att det fungerar åt båda hållen. Båda måste kunna dela med sig av sina situationer, behov och utmaningar för att det ska fungera, annars är det väldigt svårt att få till en långsiktigt och stark relation. För det krävs också förtroende och tillit och det är något som vi måste skapa och investera i under hela vår karriär. Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Många byter jobb, vid ett tillfälle är de vår kund, nästa gång är de våra leverantörer och ibland till kan det till leda till att vi blir kollegor. Långsiktigheten är avgörande.

Många av mina samtal handlar därför inte bara om försäljning. Jag vill ofta bara höra hur det går för mina kunder, hur de mår, om projektet vi hjälpte dem med uppfyllt förväntningarna, om vår konsult levererat osv. Jag vill vårda min relation helt enkelt.

Vi arbetar för våra kunder många timmar varje dag. Därför är det viktigt att vi också väljer rätt kunder och tillsammans skapar ett klimat som vi båda gillar. I det måste vi våga vara personliga och tydliga med våra förväntningar. Det kommer löna sig på sikt.

De bästa säljarna och konsulterna ser en affär och ett uppdrag som ett avstamp till en lång relation som skapas TILLSAMMANS. Genom att bygga starka och långsiktiga kundrelationer skapar vi trygghet, effektivitet, tillit, tillväxt och lönsamhet.

Foto: Shutterstock

 

 

Om författaren:

Thomas Fröberg, Business Director North på Avalon Innovation