Dagens etablerade processer för att förmedla information på behållare inom dryckesindustrin är tidskrävande och resursintensiva. Informationen man vill förmedla, antingen direkt på exempelvis en flaska eller på en etikett, kräver lång förberedelse och

innebär kapitalbindning med omfattande logistik och lagerhållning. Det senaste åren har alternativa trycktekniker etablerats på marknaden som skulle kunna innebära radikalt kortade ledtider och en minimering av så kallade “Store Keeping Units”.

Labeling on demand

Under 2014 inledde Avalon Innovation ett samarbete med ett världsledande företag inom flaskindustrin, i syfte att hjälpa till med att undersöka hur väl alternativa teknologier skulle kunna passa det marknadsegment kunden verkar inom. Analysen gjordes av multipla teknologier sett både ur ett tekniskt, ekonomiskt och ett affärsmässigt perspektiv.

Vi levererade bland annat djuplodande insiktanalyser, designförslag, konceptuella konstruktioner, kostnadsberäkningar, produktionskalkyler, riskanalyser, kapacitetsberäkningar, logistikanalyser, ekonomiska/marknads kalkyler och affärsmodell.

Projektet resulterade i helt nya och omvälvande lösningar och synsätt. Materialet har också hjälpt uppdragsgivarens ledningsgrupp att ta mycket välgrundade beslut kring hur man bör planera den framtida produktportföljen och kommande R&D satsningar.

“Att ta fram ett liknande beslutsunderlag med så många parametrar är ett väldigt omfattande jobb. Tack vare ett strukturerat arbete, där de följde sin process i Avalon Innovation Model, så fick vi ett överskådligt underlag med viktade parametrar, vilket var till stor hjälp vid vårt beslutsfattande.”

Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– Innovationsledning
– Produktionsutveckling

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn