Vad vi gör

Vi hjälper produktägande bolag med spetskompetenstjänster inom hela produkt- och systemutvecklingskedjan. Våra innovativa specialister har mångårig erfarenhet av att lösa de mest utmanande utvecklingsuppdragen inom en mängd olika områden. Kombinerat med vår unika innovationsmodell – Avalon Innovation Model™, säkerställer vi att vi alltid levererar innovativa lösningar.

Inbyggda system

Mekanikkonstruktion

Cloud & Systemutveckling

Innovation Management

IoT & Digitalisering

Industridesign & UX

Informationsdesign

Projektledning

Test & Prototyping

Produktionsutveckling

Hur vi arbetar

Med passion för teknik och innovation hjälper vi våra kunder oberoende bransch att utveckla framtidens produkter. Våra effektiva utvecklingsteam håller högt tempo med rätt fokus. Det resulterar i sänkta utvecklingskostnader och full kontroll på leveranserna för våra kunder.

Vår syn på kvalitet

Våra leveranssätt

Vår innovationsmodell

Hur vi arbetar

Med passion för teknik och innovation hjälper vi våra kunder oberoende bransch att utveckla framtidens produkter. Vi håller högt tempo med rätt fokus och våra effektiva utvecklingsteam hjälper våra kunder att att sänka sina utvecklingskostnader och få full kontroll på leveranserna.

Vår syn på kvalitet

Våra leveranssätt

Vår innovationsmodell

Följ oss och håll dig uppdaterad.

Följ oss och håll dig uppdaterad.