Mechanical Engineering

TJÄNSTER

Innovation Management

Av erfarenhet vet vi att våra kunder ofta står inför unika utmaningar med sina produkter, tjänster eller sin verksamhet. För att kunna hjälpa ett företag på rätt sätt inom ett givet område, måste vi förstå deras effektmål, behov och problem. Vi  måste hitta den riktiga utmaningen innan vi tillsammans kan skapa en gemensam strategi framåt.

Baserat på djup insikt genom research och analys via vår egna innovationsmodell – Avalon Innovation Model™ – ökar vi markant möjligheterna till att fatta rätt beslut och minimerar samtidigt risken för godtyckliga antaganden. Vi hjälper våra kunder att identifiera nya och unika mervärden som löser deras marknads outtalade behov och tar fram knivskarpa strategier och business case som ligger till grund för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Metodiken, med målet att tratta ner de viktigaste insikterna, garanterar ingående analys, intressentstudier och faktastyrd research i våra kunders verklighet. Resultatet blir väl underbyggda business cases. Det faktum att vi identifierar och rankar de behov med högst innovationspotential, gör att vi levererar förutsättningar för nytt, innovativt och svårslaget!

Att avstå från ett väldefinierat researcharbete innebär att utvecklingsavdelningen förlorar värdefull kunskap om behov och funktioner som kan komma att bli avgörande för om produkten eller tjänsten ska bli den kommersiella succé man hoppas på. Vi anser att säker utveckling kräver att man först tydliggör behoven, sedan skapar lösningarna. Inte tvärtom. Vår erfarenhet säger att det alltid blir dyrare att avstå från en förstudie – alltid.

Att mäta innovation

Marknadsdriven innovation är ett förhållande mellan två faktorer – det som var och det som ska bli.

Projektkunder investerar i ekonomisk avkastning. Leveranssäkerhet är avgörande. Valet av projektör faller på den som trovärdigast påvisar förmågan att identifiera affärsmöjligheter samt processa dem med minsta risk och högsta kvalité i rätt tid. Kunders KPI och drivkraft är det finansiella värdet, effekten av vår innovation.

Vi analyserar målgrupper som använder, köper och hanterar produkten och identifierar vilka behov som är avgörande för att stödja affären. Där affärsnytta och kundnytta möts, de är vår marknad, det innovationen drivs mot.

Vi är marknadsdriven innovation och mäter det som var mot det som ska bli.

Mechanical Engineering

TJÄNSTER

Innovation Management

Av erfarenhet vet vi att våra kunder ofta står inför unika utmaningar med sina produkter, tjänster eller sin verksamhet. För att kunna hjälpa ett företag på rätt sätt inom ett givet område, måste vi förstå deras effektmål, behov och problem. Vi  måste hitta den riktiga utmaningen innan vi tillsammans kan skapa en gemensam strategi framåt.

Baserat på djup insikt genom research och analys via vår egna innovationsmodell – Avalon Innovation Model™ – ökar vi markant möjligheterna till att fatta rätt beslut och minimerar samtidigt risken för godtyckliga antaganden. Vi hjälper våra kunder att identifiera nya och unika mervärden som löser deras marknads outtalade behov och tar fram knivskarpa strategier och business case som ligger till grund för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Metodiken, med målet att tratta ner de viktigaste insikterna, garanterar ingående analys, intressentstudier och faktastyrd research i våra kunders verklighet. Resultatet blir väl underbyggda business cases. Det faktum att vi identifierar och rankar de behov med högst innovationspotential, gör att vi levererar förutsättningar för nytt, innovativt och svårslaget!

Att avstå från ett väldefinierat researcharbete innebär att utvecklingsavdelningen förlorar värdefull kunskap om behov och funktioner som kan komma att bli avgörande för om produkten eller tjänsten ska bli den kommersiella succé man hoppas på. Vi anser att säker utveckling kräver att man först tydliggör behoven, sedan skapar lösningarna. Inte tvärtom. Vår erfarenhet säger att det alltid blir dyrare att avstå från en förstudie – alltid.

Marknadsdriven innovation är ett förhållande mellan två faktorer – det som var och det som ska bli.

Projektkunder investerar i ekonomisk avkastning. Leveranssäkerhet är avgörande. Valet av projektör faller på den som trovärdigast påvisar förmågan att identifiera affärsmöjligheter samt processa dem med minsta risk och högsta kvalité i rätt tid. Kunders KPI och drivkraft är det finansiella värdet, effekten av vår innovation.

Vi analyserar målgrupper som använder, köper och hanterar produkten och identifierar vilka behov som är avgörande för att stödja affären. Där affärsnytta och kundnytta möts, de är vår marknad, det innovationen drivs mot.

Vi är marknadsdriven innovation och mäter det som var mot det som ska bli.

Låt oss berätta mer!

Vill du veta mer om vad vi gör och hur vi arbetar med innovation management? Kontakta oss gärna!

Jenny Helander

Thomas Fröberg

Business Director North
thomas.froberg@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 844 42 23

Jenny Helander

Bartek Brejski

Business Director South
bartek.brejski@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 723 28 42

Ett urval av våra kunder inom innovation management

Våra kunder

Låt oss berätta mer!

Vill du veta mer om vad vi gör och hur vi arbetar med innovation management? Kontakta oss gärna!

Jenny Helander

Thomas Fröberg

Business Director North
thomas.froberg@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 844 42 23

Jenny Helander

Bartek Brejski

Business Director South
bartek.brejski@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 723 28 42

Ett urval av våra kunder inom innovation management

Våra kunder

Våra tjänster

Inbyggda System

Mekanikkonstruktion

Finmekanik, tunga konstruktioner eller mittemellan? Inga problem, vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Systemutveckling

Industridesign & UX

Vi är specialister på designdriven produktutveckling – från idé till färdig produkt.

Läs mer

IoT & Digitalisering

Innovation Management

Första steget för att träffa målet är att identifiera måltavlan och rikta pilen. Det hjälper vi er med.

Läs mer

Test & Prototyping

Produktionsutveckling

Produktioner som innefattar helautomatiska produkt- och monteringslinjer effektiviserar vi så de börjar spinna.

Läs mer

Informationsdesign

Projektledning

En bra projektledare är avgörande för hur framgångsrikt projektet blir.

Läs mer

Våra tjänster

Inbyggda System

Mekanikkonstruktion

Finmekanik, tunga konstruktioner eller mittemellan? Inga problem, vi hjälper dig gärna!

Read more

Systemutveckling

Design & UX

Vi är specialister på designdriven produktutveckling – från idé till färdig produkt.

Read more

IoT & Digitalisering

Innovation Management

Första steget för att träffa målet är att identifiera måltavlan och rikta pilen. Det hjälper vi er med.

Read more

Test & Prototyping

Produktionsutveckling

Produktioner som innefattar helautomatiska produkt- och monteringslinjer effektiviserar vi så de börjar spinna.

Read more

Informationsdesign

Projektledning

En bra projektledare är avgörande för hur framgångsrikt ett projekt blir.

Read more

Följ oss & håll dig uppdaterad.