Mechanical Engineering

TJÄNSTER

Produkt- & systemutveckling

Vi utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar där vi genom djupa insikter om marknads- och datadriven innovation, en skarp förmåga att driva komplexa projekt och ett djupt teknikkunnande, hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Utgångspunkten är användaren

Vår långa erfarenhet och vårt engagemang i 1000-tals implementationsprojekt gör oss ödmjukt till experter inom produkt- och systemutveckling och vi har den erfarenhet och de verktyg som krävs för att bedriva en effektiv utveckling av våra kunders produkter och system. Uppkopplad teknik för smarta produkter och tjänster är tvärvetenskaplig och kräver utvecklare från olika kompetensområden. Vi skräddarsyr därför alltid unika team för varje kundbehov.

I implementationsfasen sker utvecklingen av konceptet utifrån en teknisk specikation till färdig produkt/tjänst och lansering. De mest lyckade projekten är de vars specifikation är korrekt, tydlig, förankrad och knuten till projektets effekt-, projekt- och produktmål samt till användarnas viktigaste behov. Här gäller det att ha stenkoll på vad som ska göras, av vem, när och varför.

Vår breda och omfattande erfarenhet av projektledning, konstruktion, beräkning, frontend, backend, elektronik och test minskar ledtider och ger kontroll av kvalitén genom hela implementationsprocessen. Return on investment är alltid i fokus.

Har ni behov av att lägga ut ett helt projekt externt? Eller har ni kanske ingen egen utvecklingsavdelning men har behov av ett tillfälligt utvecklingsteam? Eller fokuserar ni på mjukvara och vill ha en erfaren partner som ansvarar för hårdvara? Vi blir gärna er externa utvecklingsavdelning inom de kompetensområden som ni själva inte har. Vi kan även ta över utvecklingen för utvalda delar av ert produktsortiment, som inte kräver er nyckelkompetens.

Vi erbjuder

  • Bred erfarenhet och kompetens inom hård- och mjukvaruutveckling
  • Kompletta utvecklingsteam
  • Kapslad elektronik
  • Framtagning av verktyg för produktion
  • Komplett ritningsunderlag
Mechanical Engineering

TJÄNSTER

Produkt- & systemutveckling

Vi utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar där vi genom djupa insikter om marknads- och datadriven innovation, en skarp förmåga att driva komplexa projekt och ett djupt teknikkunnande, hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Utgångspunkten är användaren

Vår långa erfarenhet och vårt engagemang i 1000-tals implementationsprojekt gör oss ödmjukt till experter inom produkt- och systemutveckling och vi har den erfarenhet och de verktyg som krävs för att bedriva en effektiv utveckling av våra kunders produkter och system. Uppkopplad teknik för smarta produkter och tjänster är tvärvetenskaplig och kräver utvecklare från olika kompetensområden. Vi skräddarsyr därför alltid unika team för varje kundbehov.

I implementationsfasen sker utvecklingen av konceptet utifrån en teknisk specikation till färdig produkt/tjänst och lansering. De mest lyckade projekten är de vars specifikation är korrekt, tydlig, förankrad och knuten till projektets effekt-, projekt- och produktmål samt till användarnas viktigaste behov. Här gäller det att ha stenkoll på vad som ska göras, av vem, när och varför.

Vår breda och omfattande erfarenhet av projektledning, konstruktion, beräkning, frontend, backend, elektronik och test minskar ledtider och ger kontroll av kvalitén genom hela implementationsprocessen. Return on investment är alltid i fokus.

Har ni behov av att lägga ut ett helt projekt externt? Eller har ni kanske ingen egen utvecklingsavdelning men har behov av ett tillfälligt utvecklingsteam? Eller fokuserar ni på mjukvara och vill ha en erfaren partner som ansvarar för hårdvara? Vi blir gärna er externa utvecklingsavdelning inom de kompetensområden som ni själva inte har. Vi kan även ta över utvecklingen för utvalda delar av ert produktsortiment, som inte kräver er nyckelkompetens.

Vi erbjuder

  • Bred erfarenhet och kompetens inom hård- och mjukvaruutveckling
  • Kompletta utvecklingsteam
  • Kapslad elektronik
  • Framtagning av verktyg för produktion
  • Komplett ritningsunderlag

Låt oss berätta mer!

Vill du veta mer om vad vi gör och hur vi jobbar med produkt- och systemutveckling? Kontakta oss gärna!

Patrik Enarsson

Patrik Enarsson

Business Director South
patrik.enarsson@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 833 60 15

Jenny Helander

Emil Hillung

Business Director North
emil.hillung@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 454 30 80

Ett urval av våra kunder inom produkt- och systemutveckling

Våra kunder

Låt oss berätta mer!

Vill du veta mer om vad vi gör och hur vi jobbar med produkt- och systemutveckling? Kontakta oss gärna!

Patrik Enarsson

Patrik Enarsson

Business Director South
patrik.enarsson@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 833 60 15

Jenny Helander

Emil Hillung

Ett urval av våra kunder inom produkt- och systemutveckling

Våra kunder

CASE · SWEGON

Nästa generations
inomhusklimat

New WISE är det första intelligenta
trådlösa styrsystemet för behovstyrt
inomhusklimat på marknaden.

Läs mer

CASE · SWEGON

Nästa generations
inomhusklimat

New WISE är det första intelligenta
trådlösa styrsystemet för behovstyrt
inomhusklimat på marknaden.

Läs mer

Våra tjänster

Innovationsledning

Produkt- och systemutveckling

Genom innovativa produkt- och systemlösningar hjälper vi våra kunder att möta framtiden.

Läs mer

IoT & Cloud

Design

Vi är specialister på designdriven produktutveckling – från idé till färdig produkt.

Läs mer

Informationsdesign

Produktionsutveckling

Produktioner som innefattar helautomatiska produkt- och monteringslinjer effektiviserar vi så de börjar spinna.

Läs mer

Våra tjänster

Innovationsledning

Design

Vi är specialister på designdriven produktutveckling – från idé till färdig produkt.

Läs mer

IoT & Cloud

Produkt- och systemutveckling

Finmekanik, tunga konstruktioner eller mittemellan? Inga problem, vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Informationsdesign

Produktionsutveckling

Produktioner som innefattar helautomatiska produkt- och monteringslinjer effektiviserar vi så de börjar spinna.

Läs mer

Följ oss & håll dig uppdaterad.