TJEDERS Industri AB är ett produktbolag med huvudkontor i Malmköping. De utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och kallelsesystem för sjuk- och äldrevård. Tjeders vill på sikt komplettera och utöka sina affärsmöjligheter med att leverera tjänster med mervärde för kunden och har därför valt att utveckla en ny plattform tillsammans med oss på Avalon Innovation.

Mellan 2017 – 2020 har Avalon Innovation bedrivit ett mjukvaruprojekt med syftet att utveckla “Life”, en ny webbaserad tjänsteplattform för larmhantering och kontinuerlig hälsoövervakning av vårdtagare som rör sig mellan olika vårdinrättningar och hemmet. Planen med den nya tjänsteplattformen är att den ska lösa ett stort problem i hela vårdkedjan, nämligen bristen på konsekvent och kontinuerlig hantering av larm från patient/brukare såväl som hälsodata från kroppsnära sensorer.

Reachstacker
Reachstacker 2

Life

Projektet initierades 2017 med en insiktsfas. Målet med fasen var att Avalon skulle ta fram samt presentera en förstudie till Tjeders som dels skulle fokusera på Life-plattformen samt se över affärsmöjligheter för Tjeders generellt. I samband med insiktsfasen sattes ett antal mål upp tillsammans med Tjeders, bland annat skulle de gå från produktföretag till tjänsteföretag samt erbjuda en samlad enhet för alla larmtyper. Det skulle också vara en skalbar och modulär plattform med ökat fokus på användarvänlighet, kommunikation och integration mellan olika system.

Därefter påbörjades en konceptfas där implementeringen av Life påbörjades. Under 2018-2020 har projektet hanterats genom “sprintar” på ca 2-3 veckor. Under perioden har Avalon levererat ett antal iterationer av Life-plattformen till Tjeders. Life är utvecklat i .NET / C# samt Javascript (React).

Tillsammans med Avalon Innovation har Tjeders skapat grunden till en skalbar, användarvänlig och lättillgänglig webbplattform som sammankopplar olika leverantörers larmsystem och installationsprogram. Den bakomliggande tekniken och dataanalysen är kraftfull när användaren enbart får den information som man behöver i det dagliga arbetet. Utan onödig information blir den idag stressiga vardagen lite mindre påfrestande.

På Avalon Innovation är vi otroligt tacksamma över att få bidra med lösningar som gör världen lite bättre och enklare att hantera. Vi önskar Tjeders lycka till med Life och hoppas att plattformen blir så stor som den har potential att bli!

Tjeders har tillsammans med Avalon under en längre tid drivit ett projekt med målsättningen att skapa grunden för en övergripande it-plattform där Tjeders kunder kan logga in och för att se information och interagera med sina anläggningar.

Tillsammans hittade vi ett fungerande arbetssätt och hade stor hjälp av Jira för att styra den agila utvecklingen vilket gjorde det lätt för oss som kund att tillsammans med utvecklingsteamet och projektledare hos Avalon planera utvecklingen. Vi lärde oss också vikten av att avgränsa uppgifter och göra små förstudier inför varje genomförande vilket ledde till att vid projektets senare del kunde både Tjeders och Avalon känna sig helt trygga i vad som var uppgiften och vilka skallkrav som behövde vara slutförda för att momentet skulle definieras som klart. Nu finns en första release som Tjeders har börjat leverera till ett antal kunder som gett positiv feedback främst kring enkelheten att navigera i gränssnittet.

Det har varit ett kul och spännande projekt att arbeta i och teamet från Avalon har mer känts som en förlängning av Tjeders än inhyrda konsulter. Vi ser fram emot att hitta möjligheter till fler samarbeten i framtiden.”
Mikael Lauren, Utvecklingschef Tjeders.

För mer information, kontakta:
Dag Lindahl
070 – 454 37 08

2020-11-16

Reachstacker
Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– UX-design
Innovationsledning
Projektledning
Frontend och backend
IoT och cloud

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn