Sjukvården och äldreomsorgen har stora utmaningar framför sig de kommande åren. Den stigande åldern på befolkningen samt höga krav på effektivitet, besparingsmål och en stressig arbetssituation medför en ohållbar situation. Det är mycket viktigt att de produkter som utvecklas ökar välbefinnandet för vårdtagarna, tryggheten för de anhöriga och förenklar arbetet för användarna.

Tjeders Industri AB är en av aktörerna för larm och kommunikationslösningar inom vård, omsorg och säkerhet. Genom att utveckla nya digitala

affärsmodeller öppnar vi upp för fler affärsmöjligheter med moderna tjänster som bidrar till att effektivisera verksamheten, underlätta det dagliga arbetet och sänka kostnaderna, både för Tjeders och Tjeders kunder. De system som ska ingå i deras affärserbjudande i framtiden ska vara den medmänskliga länken mellan de som erbjuder och de som behöver trygghet.

Framtidens behov

Tillsammans med Avalon Innovation utvecklar Tjeders en strategi för att skapa en bättre vårdmiljö. Med en nyutvecklad gemensam plattform för administration, analys och konfiguration underlättas Tjeders leverans av produkter och tjänster. Samtidigt ökar värdet hos Tjeders kunder som får bättre förutsättningar att fokusera på sin kärnverksamhet med mer kvalitativ vårdtid. Ett nytt designspråk har utformats med fokus på den röda tråden mellan fysiska produkter och digitala gränssnitt. Varje del i användarupplevelsen ska vara tydlig och uppfylla användarens behov.

I och med utvecklingen av IoT-lösningar (Internet of Things) kan helt nya affärsområden utforskas. IoT suddar ut gränserna mellan system och produkt där smarta uppkopplade enheter möjliggör en enklare och säkrare arbetssituation. Genom att koppla ihop sensorer och relevant information med rätt mottagare kan tekniken bidra till en digital revolution inom vård och omsorg.

För att exempelvis kunna installera ett alarmsystem i ett sjukhus krävs det idag att man är kunnig inom flera olika program. Varje program har ett eget unikt gränssnitt och presenterar felmeddelanden och statusar på olika sätt. Informationsstrukturen är okonsekvent och användarna tycker enligt undersökningar att det är både tidskrävande, stressande och krångligt.

För att lösa problemet har Tjeders, i samarbete med Avalon Innovation, skapat en öppen integrationsplattform som sammankopplar olika leverantörers larmsystem och installationsprogram i en användarvänlig och lättillgänglig plattform. Den bakomliggande tekniken och dataanalysen är kraftfull när användaren enbart får den information som man behöver i det dagliga arbetet. Utan onödig information blir den idag stressiga vardagen lite mindre påfrestande.

Det är bara fantasin som sätter gränser för det gryende teknikskifte som IoT innebär. I framtiden kan man förhoppningsvis till exempel via AI arbeta mer preventivt för att förebygga sjukdomar eller ökat vårdbehov. Att behandla en sjukdomsorsak på tidigt stadie kan innebära besparingar av resurser och framför allt förhindra lidande hos den drabbade individen och anhöriga. Genom att börja analysera den data som redan finns idag i Tjeders system kan helt nya samhällsviktiga produkter inom vård om omsorg utvecklas.

IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle, där produkter och människor blir allt mer ihopkopplade. Tekniken spelar en viktig roll i hur vi kommer att lösa flera av de stora samhällsutmaningar som vi står inför.

På Avalon Innovation är vi otroligt tacksamma över att få bidra med lösningar som gör världen lite bättre och enklare att hantera.

För mer information, kontakta:
Dag Lindahl
070 – 454 37 08

Reachstacker 2
Reachstacker

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

– UX-design
Innovationsledning
Projektledning
Frontend och backend
IoT och cloud

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn