Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 16 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos dem i områden runt om i hela Uppsala. Med deras långsiktiga och målinriktade förvaltning skapar de trygga och härliga miljöer där många vill bo.

Som en av Uppsalas största byggherrar har de imponerande nog sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder. Avalon Innovation blir kontaktade av Uppsalahems kommunikationschef Linda Ryttlefors med önskan om att guida dem genom utvecklandet av deras innovationsstrategi.

Marknadsdrivna projekt

Vi inleder samarbetet med att tillsammans rama in behovet, målbilden och hur vi på Avalon Innovation på bästa sätt kan hjälpa Uppsalahem med sin framtida innovationsstrategi. Resultatet blir en workshop-serie där Avalon Innovation och utvalda ledare inom Uppsalahem träffas under kreativa heldagar och bygger upp behovsbild, utmaningar, ramar och plan. Detta för att sedan tillsammans utveckla en övergripande innovationsmodell med faser, metodik, roller, rapporteringsvägar, ett tydligt arbetssätt och smart koppling till affärsplan.

Innovationsstrategin tar form

Under 2020 kommer Uppsalahem utveckla sitt arbetssätt kopplat till innovativa initiativ. De kommer drivas i projektform utifrån en egen innovationsmodell genom att bestämma sig för och förklara hur de ska utveckla sina innovationer internt. Det kommer tydligt framgå hur Uppsalahem väljer vilka initiativ som blir till innovationsprojekt via en styrgrupp och genom riktningen i satt affärsplan och det kommer utses en “Innovationsledare” som håller övergripande koll på deras innovationsprojekt. Uppsalahems innovationsstrategi ska vara ett hjälpmedel som bidrar till att initiera och fokusera arbetet samt innehålla riktlinjer om hur arbetet i innovationsprojekt ska drivas och utvärderas. Rätt kommunicerad kommer medarbetarna se hur innovationsstrategin hjälper till att leda Uppsalahem mot mål som satts i den övergripande affärsplanen och det i sin tur leder till ett mer fokuserat arbete. Det ska alltid vara stimulerande och kul att bidra i Uppsalahems innovationsprojekt och teamen firar längst vägen!

“Bra slutledningsförmåga, ledning av diskussion, förberedelse, arbetsinsats. Jag fick ut så mycket mer av de här tillfällena än jag kunnat ana.”
Linda Ryttlefors
Uppsalahem

För mer information om hur vi kan hjälpa er med byggandet av er innovationsstrategi, kontakta en Business Manager eller
Helene Högberg, 070 – 454 37 73

 

Reachstacker 2

Kompetenser

Nyfiken på hur vi arbetar med de tjänster och kompetenser som varit inblandade i projektet? Läs gärna mer!

Innovationsledning

Glöm inte att dela det här på Facebook och LinkedIn