Mechanical Engineering

Utvecklingspartner

Från idé till färdig produkt

Sedan starten 1997 har Avalon Innovation genomfört mängder med projekt och uppdrag med en otrolig bredd vad gäller teknikhöjd, bransch, produkttyp och marknad. Vi levererar allt ifrån helhetsprojekt där kunden endast har identifierat ett marknadsbehov och vi tar hand om allt från idé till färdig produkt inkl projektledning, till projekt där vi hjälper er inom exakt de områden ni behöver stöd.

100% dedikerade experter

Hos Avalon får du inte bara tillgång till ett “konsultbolag”, du får tillgång till en “utvecklingspartner” med ett brett nätverk av specialister och tillverkare. Vi kan erbjuda en One Stop Shop om så önskas.

Vi är en stor grupp seniora och 100% dedikerade experter på produkt- och systemutveckling, med bakgrund och spetskompetens inom en mängd olika discipliner. Den samlade kunskapen du som kund får tillgång till är därmed ganska unik.

Långsiktiga relationer

Som er utvecklingspartner bygger vi en långsiktig relation där vi kompletterar er organisation inom de områden ni behöver förstärkning. Långsiktigheten genomsyrar vår relation i allt vi gör vilket leder till att vi tillsammans kan se bortom kortsiktiga och enskilda aktiviteter eller projekt.

Den bärande tanken är att Avalon alltid ska tillföra kompetens som kunden saknar, eller är i behov av. Antingen för att det inte är en del av kundens kärnverksamhet, eller för att man inte hunnit bygga kompetensen.

Avalon Innovation Model™

Vi har gedigen erfarenhet av att driva och utföra helhetsåtaganden inom vår egen projektorganisation i alla storlekar och faser. Projektformen anpassas alltid efter kundens behov och vi tillämpar vår projektledningsprocess via vårt PMO, i kombination med vår unika innovationsmodell, – Avalon Innovation Model™.

Nöjda kunder

De fördelar detta betyder för dig som kund låter vi gärna vårt track-record visa från våra 98 % nöjda och återkommande kunder.

Låt oss gärna få möjligheten att berätta mer om hur vi kan hjälpa er. Låt vår expertis komplettera er.

Vårt utvecklingsnätverk

Med Avalon Innovation som utvecklingspartner får ni utöver hela vår gemensamma spets- och kärnkompetens, även tillgång till vårt omfattande och kontinuerligt växande utvecklingsnätverk.

Ett nätverk som:

 • medger flexibilitet och skalbarhet för dig som kund
 • sedan många år tillbaka är mycket väletablerat och består av alltifrån specialister, tillverkare, testhus, underkonsulter och leverantörer
 • medger en tydlig långsiktighet för er som kund
 • ger möjligheter till alternativa sätt att mäta resultat
 • kan skapa en röd tråd mellan olika projekt, från sälj till genomförande och från beställare till team (core team)

Ett väletablerat PMO skapar trygghet

Som kund kan du känna dig trygg med Avalon som projektleverantör. Avalons PMO tillhandahåller, äger och utvecklar de modeller, processer och verktyg våra projektledare och övriga projektmedlemmar behöver för att driva och genomföra effektiva projekt, samt säkerställer att Projekten möter uppsatt tidsplan och budget.

Vårt team har kompetens inom:

 • Projektledning
 • Krav & test
 • System Engineering
 • Industridesign & UX
 • Mekanikkonstruktion
 • Inbyggda system
 • Software Engineering
 • Elektronikkonstruktion

Utöver detta har vi ytterligare 150 otroligt duktiga kollegor på Avalon som också brinner för produktutveckling i alla dess former.

Vi minimerar osäkerhet och risk

Avalon Innovation Model™  är en iterativ och användarorienterad produktutvecklingsmodell med syfte att omvandla antaganden till fakta. Där minimerar vi risk och osäkerhet i utvecklingsprojekt samt säkerställer maximal avkastning på investeringen.

För att på bästa sätt stödja varje unikt projekt, är modellen generisk, skalbar och flexibel. Arbetsmetoderna för att genomföra aktiviteter och leverera tydliga leverabler i projektens alla faser säkerställer effektiviteten, vilket tillsammans med metodiken för projektstyrning garanterar kvalitéten på leverablerna.

Processen beskriver i stort vilka steg vi anser att man bör gå igenom när man utvecklar de funktioner, produkter och system vi har fått i uppdrag att leverera.

Läs gärna mer om Avalon Innovation Model™

Några av våra projekt

Intelligent trådlös styrsystem för behovsstyrt inomhusklimat

Med New WISE tar Swegon kontroll över hela händelsekedjan, från tillverkning och försäljning till systemdesign, installation, hand-over och underhåll av systemet. Big data i realtid från systemet kan dessutom användas för att kostnadsoptimera fastighetens ekonomi.

Som utvecklingspartner utvecklade Avalon nästa generations inomhusklimat i form av ett helhetsåtagande som inkluderar komplett utveckling av 13 innovativa och tekniskt avancerade produkter, från idé till slutligt verktygsunderlag.

Ett säkert och bekvämt andningsskydd
för alla

Sundström Safety skyddar människor från förorenad luft. Deras mål är att alltid designa och tillverka de bästa och bekvämaste andningsskydden på marknaden.

Som utvecklingspartner har Avalon utvecklat en rad nya funktioner i andningsskyddet SR 570, såsom integrerat standardfäste av monterbara hörselkåpor, genomgående hårda och styva material, innovativ visirdesign, ny superflexibel slang med roterande anslutning, ny membrandesign för utandningsluft, smart infästning för avrivning av extra skyddsfolie, samt en ny, unik och individuellt justerbar huvudställning som passar alla huvudstorlekar.

Mönster i nanostrukturer minskar energiåtgången i våra skärmar

TC TECHs system tillverkar avancerade polymera filmer med 100% replikering av mikro- och nanostrukturer i hög produktionstakt till låg energiförbrukning. Huvudsyftet är alltså att minska energiförbrukningen när våra skärmar belyses.

Som utvecklingspartner hjälper Avalon TC TECH inom främst design, konstruktion, teknisk dokumentation och projektledning, där teamen arbetar tätt ihop och resultatet är bland andra systemet TCP150.

Maximal effektivitet och säkerhet i operationssalen

GS2 för Stille är ett kostnadseffektivt operationsbord för ambulatorisk kirurgi, med fokus på att öka användar- och patientsäkerheten samtidigt som det erbjuder maximal flexibilitet.

Som utvecklingspartner har Avalon utvecklat all mekanik i bordet och dessutom stått för stora delar av risk- krav- och testdokumentationen samt manualer. Utöver utvecklingen av produkten har Avalon även konstruerat montagehjälpmedel/produktionsjiggar, lasttesutrustning för acceptanstest och förpackningar till produkten inklusive tillbehör.

Mobila drönarplattformar för en grön framtid

KookieJars vision är att med en smula i taget flytta och koppla samman människor och varor genom att demokratisera luftrörligheten. Mer effektivt, hållbart och till en lägre kostnad.

Som utvecklingspartner utvecklar Avalon konceptet för mobila vertiports och driver teknikutvecklingen i ett helt nytt ekosystem för autonom fossilfri flygning i ett nätverk av vertiports. Nätverket av vertiports kommer placeras på allt från flygplatser shoppingcenter, hustak och arenor till parkeringsplatser.

Temperaturövervakning av läkemedel i realtid för patientsäkerheten

Varje läkemedel som levereras till en patient ska garanterat vara säker att bruka. Som utvecklingspartner fick Avalon i uppdrag att utveckla två helt nya produkter för automatisk, sömlös uppladdning av data, utan behov av aktivt ingripande. Resultatet blev två temperaturloggrar som möter helt olika krav i leveranskedjan men som båda kommunicerar via den då helt nya tekniken Bluetooth 5. I projektet har Avalons värde legat i att effektivt strukturera upp behov/krav på produkterna, leda det multidisciplinära teamet, utveckla kärnfunktionaliteten och bidra med innovativa designlösningar.

Sammankopplade larmsystem skapar trygghet och räddar liv

Tjeders erbjuder trygghetslösningar föra alla, oavsett om du bor hemma eller på ett boende, befinner dig på ett sjukhus eller är på jobbet. Som utvecklingspartner har Avalon skapat grunden till en skalbar, användarvänlig och lättillgänglig webbplattform som sammankopplar olika leverantörers larmsystem och installationsprogram. Den bakomliggande tekniken och dataanalysen är kraftfull när användaren enbart får den information som man behöver i det dagliga arbetet. Utan onödig information blir den idag stressiga vardagen lite mindre påfrestande.

Uttalanden från våra kunder

”Att jobba tillsammans med konsultteamet från Avalon har varit otroligt uppskattat från IKEA:s sida. Vi har varit mycket nöjda med både kvaliteten på samarbetet och det slutliga resultatet.”

Fredrik Lönell, Affärsutveckling, IKEA Retail Experience Inter IKEA Systems B.V., Delft, The Netherland

”Vi är mycket nöjda med det Avalon har åstadkommit med framtagningen av den nya skärmen.”

Niclas Rydh, R&D manager
Sundström Safety

Vi är mycket nöjda med Avalons kompetens och expertis att hjälpa oss i vårt arbete med att vidareutveckla våra unika lösningar för att kunna möta marknadens behov.

Mats Backlund, VD på COT

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta Patrik eller Dag. Enklast genom ett mail eller sms, så hör de av sig inom kort.

Patrik Enarsson

Patrik Enarsson

Business Director South
patrik.enarsson@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 833 60 15

Jenny Helander

Dag Lindahl

Head of Business Development, Projects
dag.lindahl@avaloninnovation.com
Direkt: +46 70 454 37 08

Några av våra kunder inom projekt

Våra kunder

Följ oss och håll dig uppdaterad.