Vi är mitt inne i en tid där digitalisering är på allas läppar. Inte har det blivit mindre aktuellt av den pågående pandemin, som tvingat företag att ställa om sina verksamheter. Digitalisering var tidigare starkt kopplat till företagets IT-avdelning. Idag pratar vi mer generellt om digitalisering som en påverkansfaktor som berör alla beståndsdelar av företaget. Digitalisering är dock fortfarande ett diffust begrepp där definitionen varierar. Förenklat kan det beskrivas som en process där digitala verktyg hjälper företag att effektivisera och förbättra sina verksamheter.

Extern rådgivare

Det råder en generell osäkerhet kring hur företag på bästa sätt tar nästa steg i sin digitaliseringsresa. En digital transformation kräver att hela verksamheten är med på resan då digital förändring i stor utsträckning handlar om att förändra de anställdas arbetssätt. I min roll som extern rådgivare, brukar jag poängtera vikten av att definiera vad som skall uppnås. Nästa steg blir att ta fram ett förslag till hur genomförandet bör ske, för att slutligen ta fram en lösning som implementeras i verksamheten. Problemet här är att många företag börjar i fel ände. Först identifieras en cool app eller nytt affärssystem som sedan köps in för dyra pengar. Med en bristfällig insiktsanalys så tenderar företags beslut att fattas till stor del p.g.a. rädsla av att hamna på efterkälken gentemot sina konkurrenter.

Avalon Innovation Model™

Just värdet av en gedigen insiktsfas är något vi på Avalon Innovation lägger stor vikt vid i vår dialog med våra kunder. Målet med insiktsanalysen är att uppnå total medvetenhet om vilka utmaningarna är, för att kunna generera nya och unika värden. Såväl små som stora digitaliseringsprojekt kräver sin problemanalys.

För att säkerställa en standardiserad och tydlig insiktsfas har Avalon utvecklat en iterativ och användarorienterad modell som vi kallar Avalon Innovation Model™. Syftet med modellen är att omvandla antaganden till fakta. Genom att minimera risk och osäkerhet vid beslutsfattande, skapar vi rätt förutsättningar för att lyckas med vår digitaliseringsstrategi och behålla ett affärsmässigt perspektiv.

Det behöver nödvändigtvis inte innebära stora investeringskostnader i form av dyra tekniska verktyg. Det kan lika gärna röra sig om små förändringar som att införa E-signering eller byta ut fysisk utbildning mot E-learning.

Ett annat strategiskt initiativ kan vara att öka visibiliteten, vilket skapar en möjlighet att i realtid få en inblick i distributionskedjan. Bättre visibilitet innebär bättre kontroll.

Externt bollplank

En av få positiva effekter av Covid-19 är att flera företag insett att flera delar av deras verksamhet kan och bör digitaliseras. Faktum är att allt som KAN digitaliseras KOMMER att digitaliseras. Sjukvården en bransch som har satts på hårda prov under rådande pandemi. Digitalisering inom sjukvården kommer på sikt att komma till gagn för såväl personal, anhöriga och patienter. Avalon är stolta över att tillsammans med vår kund Tjeders tagit fram en ny IoT-plattform som ger helt nya möjligheter att kommunicera och samla in data från vårdtagarna. Läs gärna mer om vårt samarbete här.

I min roll som affärsutvecklare gäller det först och främst att förstå vilka utmaningar kunden står inför. Det svåra blir sedan att genom dialog transformera problemställningar till potentiella lösningsförslag. Många företag har liknande utmaningar vilket gör att vi kan återanvända arbetssätt och delar av tidigare framgångsrika projektlösningar.

Avalon har tillsammans med våra kunder, genomfört flera projekt som kretsar kring digitalisering. Det rör sig om allt från E-learning, implementering av nya tekniska verktyg, byggt kalkylatorer och konfiguratorer och så vidare.

Det bästa med mitt jobb är att få möjlighet att jobba tillsammans med otroligt innovativa kollegor och kunder. Står ert företag inför utmaningar som behöver definieras så finns Avalon här som bollplank och extern partner. Vi lever för innovation och tar varje chans vi får att vara med och spåna på lösningar! Kontakta mig om ni vill diskutera innovation, digitalisering eller något helt annat som ni brinner för, så tar vi ett digitalt möte. Jag finns på LinkedIn och telefon: 070 – 454 30 79

Om författaren:

Pelle Thorsen, Business Manager på Avalon Innovation